Xét công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ Chính quy niên khóa 2018-2021 và niên khóa 2017-2020

Sáng ngày 26/03/2021, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ Chính quy niên khóa 2018-2021 và  niên khóa 2017-2020.

Media/1/Images/202103/hoidongxettotnghiep2021-1-20210330102329-e.jpg

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng hệ Chính quy niên khóa 2018-2021 và  niên khóa 2017-2020

Thành phần trong Hội đồng xét tốt nghiệp gồm: Trưởng Phòng Đào tạo, cùng với Trưởng , Phó các phòng:  Phòng Chính trị & Công tác HSSV, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị - TBVT & Thư viện; Trưởng các khoa: Khoa KTXH&NV, Khoa NN-TS, Khoa KT-CN; Chuyên viên phòng Đào tạo và Giáo vụ của các khoa tham dự.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng xét tốt nghiệp, Trưởng phòng Đào tạo - ThS. Huỳnh Văn Khỏe - Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp.

Media/1/Images/202103/hoidongxettotnghiep2021-2-20210330102330-e.jpg

Trưởng Phòng Đào tạo –ThS. Huỳnh Văn khỏe

Buổi xét tốt nghiệp thực hiện đúng quy chế đào tạo, Hội đồng đã tiến hành xét điều kiện tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp của các lớp Cao đẳng hệ chính quy niên khoá 2018-2021, niên khóa 2017-2020 hệ chính quy, thống nhất kết quả như sau:

Tổng số sinh viên trình độ Cao đẳng hệ Chính quy niên khóa 2018-2021, niên khóa 2017-2020 xét tốt nghiệp là 318 sinh viên gồm các lớp Cao đẳng  ngành Công nghệ thực phẩm K17, K18; ngành Công nghệ thông tin K16; ngành Nuôi trồng thủy sản K16; ngành Dịch vụ thú y K12, K13; ngành Bảo vệ thực vật K10, K11; ngành Kế toán K17; ngành Quản trị kinh doanh K10; Trong đó 273 sinh viên được công nhận tốt nghiệp với “Danh hiệu Kỹ sư thực hành” hoặc “Danh hiệu Cử nhân thực hành” đạt  tỉ lệ 85,85% so với tổng số sinh viên đào tạo.

Media/1/Images/202103/hoidongxettotnghiep2021-3-20210330102330-e.jpg

Thành viên Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng hệ Chính quy niên khóa 2018-2021 và  niên khóa 2017-2020

Hội đồng xét tốt nghiệp thống nhất những sinh viên chưa hoàn thành kiến thức SKSS/SKTD/HIV theo Theo Quyết định số 18/QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp về việc ban hành Chương trình Giáo dục SKSS/SKTD/HIV giảng dạy cho HSSV của trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp trong đợt này,  khi sinh viên hoàn thành kiến thức này nhà trường sẽ xét tốt nghiệp bổ sung.

Những sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp sẽ được trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và cấp bằng theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Ngô Thị Hoa Nở - Phòng Đào tạo