16/07/2021 TUYỂN SINH

Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng, trung cấp năm 2021 (Đợt 1)

Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng, trung cấp năm 2021 (Đợt 1)


04/06/2021 TUYỂN SINH

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp thông báo Tuyển sinh năm 2021

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp thông báo Tuyển sinh năm 2021


23/12/2020 TUYỂN SINH

Phiếu đăng ký dự tuyển trình độ cao đẳng, trung cấp 2021

Phiếu đăng ký dự tuyển trình độ cao đẳng, trung cấp 2021


23/12/2020 TUYỂN SINH

Một số câu hỏi thường gặp trong Tuyển sinh 2021

Một số câu hỏi thường gặp trong Tuyển sinh, Đào tạo Trường CĐCĐ Đồng Tháp năm 2021


23/12/2020 TUYỂN SINH

Quy chế tuyển sinh 2021

Quy chế tuyển sinh này quy định về: ngành, nghề đào tạo; thời gian tuyển sinh; đốitượng tuyển sinh;hình thức tuyển sinh; chính sách ưu tiên tuyển sinh; thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển; điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh; kế hoạch tuyển sinh,thông báo tuyển sinhvà lịch công tác tuyển sinh; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn củaHội đồng tuyển sinh;các Ban trực thuộc Hội đồng tuyển sinh;tổ chức phúc tra; xác định kết quảtrúng tuyển; triệu tập thí sinh trúng tuyển;kiểm tra kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển; xử lý thông tin phản ánh viphạm Quy chế tuyển sinh; khen thưởng; xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm;quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng; trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh; xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế;chế độ báo cáo;chế độ lưu trữ


22/12/2020 TUYỂN SINH

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp chính quy năm 2021

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp chính quy năm 2021