Tư vấn việc làm cho học sinh sinh viên Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

Sáng ngày 16/6/2023, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phối hợp với với Công Ty TNHH Phân bón Bảo Minh tổ chức tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên (HSSV) ngành Bảo vệ thực vật.

Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền - Giám đốc Công Ty trực tiếp tư vấn cho HSSV Khoa Nông nghiệp – Thủy sản. HSSV đặt câu hỏi giao lưu với đại diện công ty liên quan đến việc làm sau khi được tuyển dụng.

 

/Media/dtcc_home/Images/tuvanvieclam-1_27062023034500747_xsj51ta3.l3d.png

Hình 1. Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền  – Tư vấn việc làm cho HSSV

 

Qua buổi tư vấn việc làm, HSSV ngành Bảo vệ thực vật thuộc Khoa Nông nghiệp – Thủy sản đã có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ với đại diên công ty, được cung cấp nhiều thông tin về quy mô hoạt động, chế độ, chính sách của công ty, thực tập, việc làm giúp cho các em có được định hướng, chuẩn bị kiến thức cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động.

 
/Media/dtcc_home/Images/tuvanvieclam-2_27062023034501794_zme3mjb3.ft4.png

Hình 2. Sinh viên đặt câu hỏi Công ty

 

/Media/dtcc_home/Images/tuvanvieclam-3_27062023034501294_npkivgye.sz1.png

Hình 3. Sinh viên tham gia phỏng vấn

Đối với HSSV năm cuối được Công Ty TNHH Phân bón Bảo Minh trực tiếp phỏng vấn, tư vấn việc làm và một số ứng viên được lưu danh sách để tiếp tục liên hệ tuyển dụng sau khi xem xét. Buổi tư vấn việc làm cho HSSV thành công tốt đẹp./.

Nguyễn Văn Phương - Phòng Tuyển sinh & QHDN