Tư vấn việc làm cho học sinh sinh viên Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

Sáng ngày 15/9/2023, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phối hợp với với Công Ty TNHH MTV Nông nghiệp Mai Vàng tổ chức tư vấn việc làm cho học sinh sinh viên (HSSV) ngành Bảo vệ thực vật.

Ông Huỳnh Văn Dẹp - Giám đốc Công Ty trực tiếp tư vấn cho HSSV Khoa Nông nghiệp – Thủy sản. HSSV đặt câu hỏi giao lưu với đại diện công ty liên quan đến việc làm sau khi được tuyển dụng.

 

/Media/dtcc_home/Images/maivang-tuvanvieclam-1_25092023085408862_sujnbso5.dci.png

Hình 1: Ông Huỳnh Văn Dẹp  – Tư vấn việc làm cho HSSV

 

Qua buổi tư vấn việc làm, HSSV ngành Bảo vệ thực vật thuộc Khoa Nông nghiệp – Thủy sản đã có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ với đại diện Công ty, được cung cấp nhiều thông tin về quy mô hoạt động, chế độ, chính sách của Công ty, thực tập, việc làm giúp cho các em định hướng, chuẩn bị kiến thức cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động.

 

Đối với HSSV năm cuối được trực tiếp phỏng vấn, tư vấn việc làm và một số ứng viên được lưu danh sách để tiếp tục liên hệ tuyển dụng sau khi xem xét.

 

/Media/dtcc_home/Images/maivang-tuvanvieclam-3_25092023085408408_rk0ypi1l.kma.png
/Media/dtcc_home/Images/maivang-tuvanvieclam-2_25092023085408408_2djuk12o.luk.png
Hình 2: Sinh viên tham gia phỏng vấn
 

Buổi tư vấn việc làm cho HSSV thành công tốt đẹp./.

Nguyễn Văn Phương - Phòng TS-QHDN