Trao học bổng “Vì sự phát triển cộng động” và trao quà cây màu xuân năm Tân Sửu

Trong điều kiện thực tế bệnh dịch Covid-19 tiếp diễn phức tập, nhưng trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường có điều kiện đón Xuân Tân Sửu vui tươi, hạnh phúc cùng người thân và gia đình.

Sáng ngày 02/02/2021 Trường cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp trao 55 xuất học bổng “Vì sự phát triển cộng đồng” từ quỷ học bổng “Vì sự phát triển cộng đồng” do các cơ quan, các công ty, doanh nghiệp tài với tổng số tiền là 110.000.000 đồng. 

Media/1/Images/202102/hocbong2021-1-20210208023316-e.jpg

Trưởng phòng Chính trị và Công tác HSSV; Trưởng phòng Đào tạo trao học bổng cho HSSV

Media/1/Images/202102/hocbong2021-2-20210208023315-e.jpg

Lãnh đạo các khoa trao học bổng cho HSSV

Ngoài ra, Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp trao tặng 106 phần quà tết cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui xuân đón tết với tổng số tiền là 31.800.000đồng.

Media/1/Images/202102/hocbong2021-3-20210208023316-e.jpg

Cựu sinh viên trao quà cây mùa xuân năm Tân Sửu

 

Thật sự ấm áp với một mùa xuân Tân Sửu đầy tính nhân văn với sự hỗ trợ các cựu sinh viên bao nhiêu năm tốt nghiệp ra trường quay lại giúp đỡ các em đang học với ý nghĩa “Người đi trước rước người đi sau”; các công ty, doanh nghiệp trong điều kiện doanh khó khăn trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng rất quan tâm các thế hệ trẻ.

 

Qua các sự kiện trên, Nhà trường mong rằng tất cả các em học sinh sinh viên của trường được nhận quà tết, nhận học bổng “Vì sự phát triển cộng đồng” cố gắng vươn lên, khắc phục mọi khó khăn học tập thật tốt để không phụ lòng quý công ty, doanh nghiệp, các cơ quan và các anh chị cựu sinh viên đã quan tâm.

Lê Thị Mỹ Dung - Phòng Chính trị & CTHSSV