15/02/2023 THÔNG BÁO

Thông báo chào giá cạnh tranh cung cấp thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, công tác tuyển sinh và đào tạo

Thông báo chào giá cạnh tranh cung cấp thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, công tác tuyển sinh và đào tạo


14/12/2022 THÔNG BÁO

Thông báo tuyển dụng viên chức, nhân viên năm 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Kế hoạch số 212/KH-CĐCĐ ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức năm 2022.


03/12/2022 THÔNG BÁO

Thông báo chào giá xây dựng nhà ủ phân hữu cơ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp thông báo chào giá xây dựng nhà ủ phân hữu cơ


09/07/2021 THÔNG BÁO

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp HSSV Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp năm 2021

Hưởng ứng phong trào do Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp phát động, đồng thời mang đến cho học sinh, sinh viên những cơ hội giao lưu học hỏi, trải nghiệm thú vị, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp năm 2021″.


08/07/2021 THÔNG BÁO

Phát động tham dự Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp – Startup Kite 2021″

Hưởng ứng phong trào do Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp phát động, đồng thời mang đến cho học sinh, sinh viên những cơ hội giao lưu học hỏi, trải nghiệm thú vị, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phát động học sinh, sinh viên toàn trường tham dự cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp – Startup Kite 2021″.


22/12/2020 THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng tháp thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1. Thời gian: Lúc 7 giờ 00 phút, ngày 28/02/2021