Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, trung cấp năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, trung cấp năm 2023

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: Tải về
=====================================
 
Media/dtcc_home/Images/202301/thongbaots2023-1-20230111092834-e.jpg

Media/dtcc_home/Images/202301/thongbaots2023-2-20230111092833-e.jpg

 

==================================================
=>>Thông báo tuyển sinh trình độ CĐ, TC năm 2023: Tải về
=>>Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải về