Thông báo tuyển dụng viên chức, nhân viên năm 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Kế hoạch số 212/KH-CĐCĐ ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức năm 2022.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức, nhân viên năm 2022, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Số lượng người làm việc cần tuyển và vị trí việc làm tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức, nhân viên của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp gồm 04 chỉ tiêu, bao gồm:

1.1. Giảng viên dạy Tiếng Nhật

- Số lượng tuyển dụng: 02 người.

- Vị trí việc làm cụ thể: giảng dạy bộ môn Tiếng Nhật.

- Chức danh nghề nghiệp: V.09.02.03.

- Điều kiện cụ thể:

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Nhật trở lên.

+ Tiếng Anh: A2 trở lên;

+ Tin học: Ứng dụng CNTT cơ bản trở lên.

1.2. Nhân viên y tế

- Số lượng tuyển dụng: 01 người.

- Vị trí việc làm cụ thể: y tế trường học tại Trụ sở Chính.

- Chức danh nghề nghiệp: V.08.03.07

- Điều kiện cụ thể theo: trình độ chuyên môn y sĩ từ trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

1.3. Nhân viên lái xe

- Số lượng tuyển dụng: 01 người.

- Vị trí việc làm cụ thể: lái xe cơ quan.

- Điều kiện cụ thể: Bằng lái xe dấu D trở lên và giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển vào làm việc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp  phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

 - Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

Mất năng lực hành vi dân sự  hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức và nội dung tuyển dụng viên chức

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức tuyển dụng viên chức, nhân viên năm 2022 bằng hình thức xét tuyển và được thực hiện theo 2 vòng được quy định tại Điều 11 Mục 3 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ  như sau:

Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. Thời gian cụ thể tổ chức vòng 2 được ghi trong thông báo triệu tập thí sinh.

Vòng 2:

- Nội dung phỏng vấn về kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động nghề của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo các quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Thời gian và địa điểm xét tuyển

Thời gian: dự kiến trong tháng 01/2023.

Địa điểm xét tuyển: tại Trụ sở chính, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, số 259, đường Thiên Hộ Dương, phường Hoà thuận, tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 2 Mục IV Kế hoạch này (nếu có) cao hơn, lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 2 Mục IV Kế hoạch này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển sẽ quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Phiếu đăng ký dự tuyển (kèm theo Thông báo này);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 02 ảnh cỡ 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng gần nhất) và 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

- Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/01/2023 (trong giờ hành chính; trừ ngày nghĩ, ngày lễ).

- Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính - Trường CĐCĐ Đồng Tháp, số 259 đường Thiên Hộ Dương, phường Hoà Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Điện Thoại: (0277) 3851523 gặp cô Nguyễn Thị Thanh Tâm. Miễn trả lại hồ sơ cho các ứng viên không trúng tuyển.

- Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh./.

Nguồn: Thông báo số 69/TB-CĐCĐ