Tham dự lễ công bố quyết định công nhận kiểm định chất lượng của Trường ĐHXD Miền Tây

Ngày 06/3/2021, ThS. Trần Văn Lực, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tham dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật xây dựng của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, cùng đi có ThS. Lê Phạm Thị Minh Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Bảo đảm chất lượng. Qua tham dự, đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Nhà trường có dịp học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng, góp phần vào việc nghiên cứu phát triển, xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích phù hợp cho những đơn vị, thực hiện tốt công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng của Nhà Trường.

 

Media/1/Images/202103/hoctapkinhnghiep-kiemdinhchatluong-1-20210311101606-e.jpg

 

Hình 1. ThS. Trần Văn Lực, Phó Hiệu trưởng và ThS. Lê Phạm Thị Minh Anh,

Giám đốc Trung tâm NCPT&BĐCL tham dự Lễ

Media/1/Images/202103/hoctapkinhnghiep-kiemdinhchatluong-2-20210311101605-e.jpg

Hình 2. Các đại biểu tham dự Lễ chụp ảnh lưu niệm

Với tinh thần đó, năm học 2020-2021, lãnh đạo Nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định chất lượng theo tinh thần Công văn số 1845/TCDN-KĐCL ngày 24/7/2017 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể hóa bằng Kế hoạch 22/KH-CĐCĐ ngày 22/02/2021 về việc thực hiện tự đánh giá và kiểm tra chuyên môn của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp năm 2021, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì và cải tiến nâng cáo chất lượng đào tạo trên tất cả hoạt động của Nhà trường.

Theo đó, Nhà trường ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Trường cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và các bộ phận tham gia thực hiện báo cáo tự đánh giá chất lượng. Các phòng, khoa, trung tâm đẩy mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phấn đấu thực hiện công tác kiểm định chất lượng Nhà trường năm 2021 theo đúng quy định của Bộ lao động Thương binh và xã hội.

Hồ Thị Hồng Cúc - Trung tâm NCPT-KĐCL