Tập huấn “Nâng cao năng lực hợp tác quốc tế, tìm kiếm dự án và đối tác quốc tế”

Sáng ngày 17/3/2023, Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp phối hợp với Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực hợp tác quốc tế, tìm kiếm dự án và đối tác quốc tế” cho các cán bộ lãnh đạo và cán bộ phụ trách hợp tác quốc tế từ Trường CĐCĐ Đồng Tháp và nhiều trường Cao đẳng và Trung cấp trên cả nước.

/Media/dtcc_home/Images/tapguantimkiemduan-1_31032023023226144_woqxhdrl.lfj.jpg

Hình 1: TS. Phạm Quang Huy – Hiệu trưởng trường CĐCĐ Đồng Tháp phát biểu khai mạc

 

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 17-19/3/2023 do PGS. TS Lê Quang Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, Nguyên PGĐ Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ làm báo cáo viên chương trình.

 

/Media/dtcc_home/Images/tapguantimkiemduan-2_31032023023225723_wg0t2po0.bvu.jpg

Hình 2: Quang cảnh buổi tập huấn

 

/Media/dtcc_home/Images/tapguantimkiemduan-3_31032023023226660_oomtleca.ehy.jpg

Hình 3: Trao Giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học

 

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được tập huấn các nội dung về bài học từ mô hình cao đẳng Canada gồm: giáo dục nghề nghiệp theo quan điểm hiện đại, chương trình đào tạo và phương pháp dạy học, chính sách phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp; những thuận lợi, khó khăn, đề xuất phương hướng phát triển mô hình trường CĐCĐ tại Việt Nam; nâng cao năng lực tìm kiếm dự án và kết nối với các đối tác quốc tế. Hoạt động tập huấn giúp cán bộ quản lý, lãnh đạo và cán bộ phụ trách hợp tác quốc tế từ các trường nâng cao năng lực, phát huy hiệu quả nội lực trong việc phát triển quan hệ đối tác và xúc tiến các dự án xin tài trợ.

Đinh Thị Hồng Loan - Phòng QLKH&HTQT