Tập huấn về Chương trình OCOP và các tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-CĐCĐ ngày 30/11/2018 của Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp về việc phối hợp thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Tháp giai đoạn quý IV năm 2018 đến năm 2020;

Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch số 43/CĐCĐ-KHCN&HTQT ngày 21/5/2020 nhằm phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh,    Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông tổ chức tập huấn về Chương trình OCOP và các tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP. Hướng dẫn sản xuất, công bố sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Quang cảnh buổi tập huấn tại huyện Cao Lãnh

Ngày 03/7/2020 tại huyện Cao Lãnh và ngày 08/7/2020 tại huyện Tam Nông, thạc sĩ Huê Quốc Hòa – Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế đã giới thiệu về Chương trình mỗi xã một sản phẩm quốc gia và kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Đồng Tháp giai đoạn từ quý IV năm 2018 đến năm 2020, kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 22/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020; giới thiệu về quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, giới thiệu về bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP nhằm giúp các chủ thể mới tham gia chương trình nắm được quy trình và lập hồ hơ tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở sản xuất nhỏ về sản xuất, công bố sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện tự công bố.

Quang cảnh buổi tập huấn tại huyện Tam Nông

Tham gia buổi tập huấn tại các huyện có các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã...có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, có tiềm năng tham gia dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp, các cán bộ phụ trách chương trình OCOP cấp huyện, đại diện các xã có chủ thể tham gia Chương trình OCOP...

Dương Thiên Kiều - Phòng KHCN-HTQT