Sinh viên thực tập giáo trình cơ sở tại vườn rau hữu cơ và khu thực hành Nông Nghiệp

Thực hiện theo khung chương trình đào tạo, năm học 2020 – 2021 của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp; Bộ môn bảo vệ thực vật tổ chức thực tập giáo trình cơ sở bảo vệ thưc vật cho lớp CĐ BVTV K19 A,B tại vườn rau hữu cơ và khu thực hành Nông Nghiệp của Trường CĐCĐ Đồng Tháp.

 

Media/1/Images/202106/image002-20210617042455-e.jpg

Media/1/Images/202106/image004-20210617042456-e.jpg

Hình 1: Sinh viên trồng rau tại vườn rau hữu cơ của trường

 

Trong quá trình thực tập sinh viên tự trồng và chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, sinh viên được nâng cao tay nghề, củng cố kiến thức chuyên môn đồng thời được học hỏi thêm nhiều kiến thức thực tế. Sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành nội qui và kế hoạch thực tập của nhà trường và qua đó học hỏi kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và ghi nhật ký công việc đầy đủ.

 

Media/1/Images/202106/image006-20210617042455-e.jpg

Media/1/Images/202106/image008-20210617042456-e.jpg

Hình 2: Sinh viên trồng dưa lê tại nhà màng của trường

Media/1/Images/202106/image010-20210617042454-e.jpg

Hinh 3: Sinh viên chắm sóc cây dưa lê tại nhà màng của trường

 

Nội dung thực hành

1. Học tập kỹ thuật trồng và chăm sóc cây

2. Quản lý bệnh bằng biện pháp sinh học trên cây rau

3. Học hỏi một số biện pháp phòng trừ dịch hại bằng bẫy sinh học

4. Học hỏi mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ.

Cuối đợt thực tập mỗi sinh viên được giảng viên hướng dẫn đánh giá nhận xét trong quá thực tập về tinh thần, thái độ và kết quả thực tập.

Qua đợt thực tập giảng viên hướng dẫn đã bổ sung một số kiến thức cần thiết cho bản thân sinh viên, củng cố lý thuyết đã học ở trên lớp; vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó còn rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong làm việc của các em.

 

Nguyễn Phước Triển - Khoa NN-TS