Sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản (Khóa 19) thực tập cơ sở ngành tại Kiên Giang

Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 04/12/2020, Tổ bộ môn thủy sản, Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Tháp tổ chức cho sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản Khóa 19 thực tập cơ sở ngành tại huyện Kiên Lương và thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

 

Media/1/Images/202012/sv-thuc-tap-tai-kiengiang-h1-20201224024717-e.jpg

Sinh viên thu mẫu phân tích chất lượng nước và động thực vật thủy sinh tại sông Tô Châu (Hà Tiên)

Media/1/Images/202012/sv-thuc-tap-tai-kiengiang-h2-20201224024718-e.jpg

Sinh viên thu mẫu phân tích chất lượng nước và động thực vật thủy sinh tại bãi triều Kiên Lương (Kiên Giang)

Media/1/Images/202012/sv-thuc-tap-tai-kiengiang-h3-20201224024717-e.jpg

Sinh viên trao đổi với cán bộ kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao tại ao nuôi

Media/1/Images/202012/sv-thuc-tap-tai-kiengiang-h4-20201224024718-e.jpg

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao tại Kiên Lương

Media/1/Images/202012/sv-thuc-tap-tai-kiengiang-h5-20201224024717-e.jpg

Sinh viên nghe trao đổi kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao tại cơ sở Khuyến Chi (Mô hình của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam) tại Kiên Lương.

Media/1/Images/202012/sv-thuc-tap-tai-kiengiang-h6-20201224024718-e.jpg

Đoàn thực tập cơ sở ngành Nuôi trồng thủy sản (Khóa 19) tại Kiên Giang

Qua đợt thực tập cơ sở ngành và tham quan các mô hình thực tế như mô hình nuôi cá mú, cua biển, nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao sinh viên tự thực hiện các thao tác thu mẫu, phân tích các chỉ tiêu về môi trường nước, hình thái và phân loại được các loài cá, giáp xác nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Ngoài ra, sinh viên còn được nắm bắt các kỹ thuật nuôi các đối tượng thủy sản đang nuôi phổ biến hiện nay. Đồng thời có điều kiện trao đổi kinh nghiệm thực tế, cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp tại các cơ sở trong và ngoài tỉnh.

Nguyễn Kim Kha - Khoa NN-TS