Phòng Tài vụ

Tập thể viên chức Phòng Tài vụ

Media/1/Images/202012/tapthe-taivu-1-20201229094700-e.jpg

TT

Phòng Tài vụ

Trụ sở chính: 02773.857308

Cơ sở 1: 02773.866.363

Email

Di động

1

Phan Huỳnh Đăng Khoa

Trưởng phòng

Trụ sở chính

phdkhoa@dtcc.edu.vn

0981060385

2

Nguyễn Ngọc Thảo

Phó Trưởng phòng

Trụ sở chính

nnthao@dtcc.edu.vn

0989 081 409

3

Tô Nguyễn Trà Giang

Chuyên viên

Trụ sở chính

tntgiang@dtcc.edu.vn

0918 293 332

4

Đỗ Thị Anh Thư

Kế toán

Trụ sở chính

dtathu@dtcc.edu.vn

0398 185 414

5

Phạm Minh Tân

Kế toán

Cơ sở 1

pmtan@dtcc.edu.vn

0788.939.246

6

Tạ Huỳnh Phương Thảo

Kế toán

Trụ sở chính

thpthao@dtcc.edu.vn

0917 279 678

7

Ngô Thị Bích Tiền

Nhân viên

Cơ sở 1

ntbtien@dtcc.edu.vn

0907.491.729