Phòng Quản trị - Thiết bị vật tư và Thư viện

Media/1/Images/202012/phongqttbtv-tapthe2-web-20201229023303-e.jpg

TT

Phòng Quản trị - TBVT & Thư viện

Trụ sở chính: 02773.876206

Cơ sở 1: 0273.771.959

Email

Di động

1

Trần Thị Kim Duyên

Trưởng phòng

Trụ sở chính

kimduyen@dtcc.edu.vn

0944 979 159

2

Nguyễn Thị Loan

Phó Trưởng phòng

Trụ sở chính

loan@dtcc.edu.vn

0984 308 297

3

Trần Trọng Nguyên

Phó Trưởng phòng

Trụ sở chính

ttnguyen@dtcc.edu.vn

0984 515 698

4

Trương Hải Yến

Chuyên viên

Trụ sở chính

thyen@dtcc.edu.vn

0947 407 996

5

Cao Minh Chí

Nhân viên

Trụ sở chính

cmchi@dtcc.edu.vn

0903 851 012

6

Lê Minh Phổ

Chuyên viên

Trụ sở chính

lmpho@dtcc.edu.vn

0949 567 401

7

Nguyễn Hồng Châu

Chuyên viên

Trụ sở chính

hongchau@dtcc.edu.vn

0939 139 615

8

Nguyễn Văn Hiếu Nhỏ

Giảng viên

Cơ sở 1

nvhnho@dtcc.edu.vn

0907.326.009

9

Bùi Sĩ Ca

Chuyên viên

Cơ sở 1

bsca@dtcc.edu.vn

0945 983 738

10

Võ Thị Lan Phương

NV phục vụ

Trụ sở chính

 

0941 302 568

11

Phạm Thị Diễm Kiều

NV phục vụ

Trụ sở chính

 

0765 689 944

12

Lê Thanh Thúy

NV phục vụ

Trụ sở chính

 

0396 350 436

13

Nguyễn Thị Kim Hai

NV phục vụ

Trụ sở chính

 

0835 374 545

14

Lê Thanh Hải

Lái xe

Cơ sở 1

 

0902.753.257

15

Trần Văn Tuấn

Cán sự

Cơ sở 1

tvtuan@dtcc.edu.vn

0918.833.479

16

Nguyễn Thái Bình

Chuyên viên

Cơ sở 1

ntbinh@dtcc.edu.vn

0913.139.280

17

Nguyễn Văn Cảnh

NV kỹ thuật

Cơ sở 1

nvcanh@dtcc.edu.vn

0932.602.906

18

Đào Hồng Quang

Chuyên viên

Cơ sở 1

dhquang@dtcc.edu.vn

0939.923.607

19

Huỳnh Phan Thùy Lê

TT tổ Thư viện

Trụ sở chính

hptle@dtcc.edu.vn

0934 381 978

20

Đặng Hồng Xuân Uyên

Thư viện viên

Trụ sở chính

dhxuyen@dtcc.edu.vn

0919 239 453

21

Huỳnh Thị Thu

Thư viện viên

Trụ sở chính

htthu@dtcc.edu.vn

0988 479 620