Phòng Chính trị và Công tác HSSV

Media/1/Images/202012/tapthe-phongchinhtri-1-20201229030915-e.jpg

TT

Phòng Chính trị & Công tác HSSV

Trụ sở chính: 02773.857307

Cơ sở 1: 02773.867.642

Mail

Di động

1

Võ Thị Mai Hồng

Trưởng phòng

Trụ sở chính

Cơ sở 1

vtmhong@dtcc.edu.vn

0903 319 187

2

Võ Thành Công

Phó trưởng phòng

Trụ sở chính

vtcong@dtcc.edu.vn

0972 609 728

3

Lê Thị Mỹ Dung

Chuyên viên

Trụ sở chính

ltmdung@dtcc.edu.vn

0985 770 564

4

Phạm Thành Tâm

Chuyên viên

Trụ sở chính

pttam@dtcc.edu.vn

0349.579.399

5

Tăng Thị Thanh Hương

Giảng viên

Trụ sở chính

ttthuong@dtcc.edu.vn

0834 17 12 88

6

Nguyễn Tú Ngọc

Y sĩ

Trụ sở chính

ntngoc@dtcc.edu.vn

0834.994.550

7

Lê Minh Hoàng

Chuyên viên

Cơ sở 1

lmhoang@dtcc.edu.vn

0913.967.450

8

Phan Thị Mỹ Xuân

Chuyên viên

Cơ sở 1

ptmxuan@dtcc.edu.vn

0985.397.612

22

Lê Hoàng Minh

Chuyên viên

Cơ sở 1

lhminh@dtcc.edu.vn

0939.704.571

10

Phạm Mai Trúc

Chuyên viên

Cơ sở 1

pmtruc@dtcc.edu.vn

0905.252.533