Chức năng - nhiệm vụ Phòng Tuyển sinh - Quan hệ Doanh nghiệp

a) Chức năng

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng Tuyển sinh thực hiện Công tác Tuyển sinh của Trường theo quy định của Luật GDNN và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện Công tác Quan hệ doanh nghiệp, làm cầu nối giữa Nhà trường với các đơn vị, doanh nghiệp phối hợp đào tạo, thực tập; việc làm trong nước và việc làm có thời hạn ở nước ngoài.

 b) Nhiệm vụ

        * Công tác Tuyển sinh

- Phối hợp với các khoa tổ chức điều tra, thu thập, phân tích và dự báo về thị trường lao động, nhu cầu ngành nghề định kỳ; Đề xuất thay đổi ngành nghề, quy mô đào tạo cho phù hợp với thị trường;

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch tuyển sinh dài hạn, trung hạn, hàng năm (bao gồm kinh phí thực hiện) trình Lãnh đạo Trường phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt;

- Phối hợp các khoa tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp trong và ngoài trường;

- Thu nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển; tham mưu tổ chức xét tuyển; thông báo trúng tuyển; hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập học theo quy định.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

        * Công tác quan hệ doanh nghiệp

- Xây dựng và thực hiện việc gắn kết với các công ty, doanh nghiệp, các sở, ban ngành về việc hợp tác đào tạo, thực tập, việc làm; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thiết bị đào tạo;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tỷ lệ HSSV có việc làm theo từng giai đoạn trong năm học;

- Xây dựng các chương trình hội thảo, giao lưu định hướng nghề nghiệp cho HSSV; báo cáo chuyên đề;

- Liên hệ các Trung tâm Dịch vụ việc làm, Công ty, Doanh nghiệp nắm thông tin tuyển dụng, nghiên cứu nắm bắt thị trường lao động và dự  báo thị trường lao động nhằm giới thiệu việc làm cho HSSV trong nước và lao động có thời hạn ở nước ngoài;

- Phối hợp với các Khoa, công ty, doanh nghiệp tổ chức Ngày hội việc làm cho HSSV tốt nghiệp;

- Tổ chức thực hiện công tác hướng nghiệp; tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường; cung ứng nguồn lao đông cho các công ty, doanh nghiệp và sở, ban, ngành khi có nhu cầu tuyển dụng;

- Phối hợp , hỗ trợ và giới thiệu với các Khoa cùng tổ chức các chuyến thực tập, thực tế cho HSSV tại các công ty, doanh nghiệp;

- Tổ chức giao lưu  đối thoại giữa HSSV và các doanh nghiệp;

- Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng công tác hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp;

- Quản lý trang thông tin việc làm, đa dạng hóa và cập nhật thông tin về việc làm thường xuyên;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.