Nhân sự Khoa Điện - Điện tử

Điện thoại (Cơ sở 1): 02773774059

TT

Họ tên

Chức vụ

Email

Ghi chú

1

Lâm Văn Vũ

Trưởng khoa

lvvu@dtcc.edu.vn

 

2

Nguyễn Văn An

P. Trưởng khoa

nvan@dtcc.edu.vn

 

3

Trương Quốc Khánh

P. Trưởng khoa

tqkhanh@dtcc.edu.vn

 

4

Nguyễn Thanh Trí

TT bộ môn Điện tử

nttri@dtcc.edu.vn

 

5

Trần Hoàng Nam

Giảng viên

hoangnam@dtcc.edu.vn

 

6

Ngô Tấn Ngà

Giảng viên

ntnga@dtcc.edu.vn

 

7

Đặng Văn Chính

Giảng viên

dvchinh@dtcc.edu.vn

 

8

Võ Phạm Thiên Thảo

Giảng viên

vptthao@dtcc.edu.vn

 

9

Lê Văn Hòa

Giảng viên

lvhoa@dtcc.edu.vn

 

10

Nguyễn Thanh Tùng (Điện)

Giảng viên

thanhtung@dtcc.edu.vn

 

11

Nguyễn Minh Sĩ

Giảng viên

nmsi@dtcc.edu.vn

 

12

Võ Quốc Việt

Giảng viên

vqviet@dtcc.edu.vn

 

13

Nguyễn Lam

Giảng viên

nlam@dtcc.edu.vn

 

14

Huỳnh Tuấn Kiệt

Giảng viên

htkiet@dtcc.edu.vn

 

15

Bùi Hòa Hưng

Giảng viên

bhhung@dtcc.edu.vn

 

16

Phạm Bảo Nhân

Giảng viên

pbnhan@dtcc.edu.vn

 

17

Trần Thế Thông

Giảng viên

tttthong@dtcc.edu.vn

 

18

Nguyễn Thanh Cường

Giảng viên

ntcuong@dtcc.edu.vn

 

19

Nguyễn Thành Nhơn

Giảng viên

ntnhon@dtcc.edu.vn

 

20

Phan Văn Lợi

Giảng viên

pvloi@dtcc.edu.vn

 

21

Nguyễn Hữu Tân

Giảng viên

nhtan@dtcc.edu.vn

 

22

Nguyễn Quốc Thắng

Giảng viên

nqtthang@dtcc.edu.vn

 

23

Lê Thuận Thái Hòa

Giáo viên (TCN GTVT)

ltthoa@dtcc.edu.vn

 

24

Phan Thanh Giang

Trưởng phòng

ptgiang@dtcc.edu.vn

 

25

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Giảng viên

ntndiep@dtcc.edu.vn

 

26

Nguyễn Thị Minh Phương

Giảng viên

ntmphuong@dtcc.edu.vn