Ngành trung cấp Tin học ứng dụng

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Tin học ứng dụng

Về kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về lĩnh vực Công nghệ thông tin như:

  • Tin học văn phòng;

  • Lắp ráp và bảo trì hệ thống máy tính;

  • Quản trị mạng máy tính;

  • Xây dựng phần mềm;

  • Thiết kế website.

Về kỹ năng:

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

Tổ chức và thực hiện lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính;

Xây dựng các ứng dụng Công nghệ thông tin.

Thái độ nghề nghiệp:

Có phẩm chất và đạo đức tốt, có ý thức phát triển nghề nghiệp, có khả năng thích ứng các công việc được giao ở các cơ quan nhà nước, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc tốt trong lĩnh vực tin học văn phòng; lắp ráp, bảo trì và sửa chữa hệ thống máy tính; thiết kế website và quản trị hệ thống mạng; xây dựng các phần mềm.