Ngành trung cấp Quản trị mạng máy tính

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Quản trị mạng máy tính

Về kiến thức: Trang bị cho người học các kiến thức sau:

  • Các khái niệm và nguyên lý mạng thông tin;
  • Tiêu chuẩn và trang thiết bị mạng;
  • Nguyên lý, cấu trúc mạng;
  • Mạng cục bộ và mạng diện rộng (LAN và WAN);
  • Trang thiết bị và các phương tiện quản lý mạng;
  • Khả năng trang bị mạng;
  • Quản lý cấu hình mạng.

Về kỹ năng:

Cài đặt, kiểm tra và đặt cấu hình các trạm làm việc của mạng và thiết bị ngoại vi;

Cài đặt, thiết lập cấu hình và xử lý sự cố các cấu kiện của mạng LAN và WAN như router, bộ chia, chuyển mạch và server;

Trợ giúp công việc bảo trì các dịch vụ mạng máy tính như Giao thức cấu hình máy chủ động (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP), server tên miền (Domain Name Server – DNS) và các dịch vụ thư mục;

Xử lý sự cố và duy trì sự ổn định của đường truyền và thiết bị truyền thông;

Hướng dẫn khách hàng đăng nhập và khai thác các dịch vụ mạng.

Thái độ nghề nghiệp:

Có phẩm chất và đạo đức tốt, có ý thức phát triển nghề nghiệp, có khả năng thích ứng các công việc được giao ở các cơ quan nhà nước, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực mạng máy tính.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ thuật viên Quản trị mạng máy tính có thể tham gia thực hiện các công việc liên quan đến việc phân tích, phát triển, kiểm tra, cài đặt, xác định cấu hình, đảm bảo chất lượng, bổ sung và bảo trì hệ thống, quản lý các hệ thống mạng máy tính trong các cơ quan, tổ chức, các công ty, xí nghiệp sử dụng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về Công nghệ thông tin. 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH: TẢI VỀ