Ngành trung cấp Nuôi trồng thủy sản

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Nuôi trồng thủy sản

Kiến thức:

 1. Quản lý sinh thái, môi trường ao nuôi thủy sản.
 2. Đặc điểm sinh học, sinh lý, sinh sản và dinh dưỡng của các đối tượng thủy sản; các kỹ thuật sản xuất giống, ương và nuôi các loài thủy sản phổ biến, các phương pháp cơ bản trong chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh thủy sản.

* Kỹ năng:

Học sinh có khả năng:

 1. Đánh giá, quản lý tốt môi trường ao nuôi các loài động vật thủy sản.
 2. Sản xuất giống và ương nuôi các loài thủy sản.
 3. Áp dụng các quy trình kỹ thuật để vận hành các vùng nuôi, ao nuôi thương phẩm các loài thủy sản.
 4. Tư vấn kỹ thuật về kỹ thuật nuôi các loài động vật thủy sản phổ biến.
 5. Giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản trong các lĩnh vực đời sống xã hội và trong công việc.

* Thái độ nghề nghiệp:

Chăm chỉ, siêng năng, có đạo đức tốt, lương tâm nghề nghiệp, có khả năng phối hợp với đồng nghiệp cộng sự, có tính kỷ luật, tôn trọng pháp luật,, tác phong công nghiệp, nhiệt tình và yêu nghề.

 

* Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

 1. Học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc ở nhiều cơ sở, tổ chức, cơ quan khác nhau, bao gồm:
 2. Cơ sở sản xuất tại nhà hoặc tự mở sản xuất kinh doanh;
 3. Cửa hàng thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản;
 4. Chi cục Thủy sản, Thú y;
 5. Cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng và thức ăn thủy sản.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN: TẢI VỀ