Ngành trung cấp Chăn nuôi - Thú y

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Chăn nuôi - Thú y

Về kiến thức:

Được trang bị các kiến thức về giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành chăn nuôi thú y đáp ứng được yêu cầu công việc.

Có kiến thức trong việc tổ chức và thực hiện công việc chăn nuôi thú y đối với các loại vật nuôi;

Có kiến thức về chuyên ngành chăn nuôi thú y, phân biệt được đặc điểm của từng đối tượng vật nuôi, chẩn đoán và phòng trị bệnh;

Có kiến thức về hệ thống quản lý chăn nuôi chất lượng, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường.

Về kỹ năng:

Sử dụng thành thạo được các phương tiện phục vụ trong chăn nuôi và thú y;

Chọn và lai tạo giống, tổ hợp thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi hiệu quả và an toàn;

Chẩn đoán được các bệnh thường gặp ở vật nuôi và đưa ra biện pháp phòng trị bệnh thích hợp;

Sử dụng được các loại thuốc, vaccin thông dụng trên thị trường để phòng và trị bệnh cho vật nuôi;

Có khả năng tự tổ chức, quản lý, chăn nuôi theo quy mô gia đình, trang trại.

Thái độ nghề nghiệp:

Học sinh tốt nghiệp hệ Trung cấp ngành Chăn nuôi- thú y có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực tế của các cơ sở chăn nuôi, chế biến thức ăn và thuốc thú y, phòng mạch thú y và cán bộ thú y tại địa phương;

Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù, chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể trở thành kỹ thuật viên trung cấp Chăn nuôi -Thú y, có thể đảm nhận được nhiệm vụ tại trạm chăn nuôi-thú y, trang trại chăn nuôi, mạng lưới thú y xã, phường và hỗ trợ các kỹ sư trong lĩnh vực chuyên môn hoặc tự kinh doanh mua bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y hay phòng mạch thú y.