Ngành nuôi trồng thủy sản

Chuẩn đầu ra Ngành nuôi trồng thủy sản

Kiến thức

 1. Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
 2. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, các yếu tố thủy, lý hóa trong môi trường nước, thủy sinh vật, ngư loại và bệnh học thủy sản. để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình
 3. Nắm được các đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật chính để áp dụng vào sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng có giá trị kinh tế;
 4. Hiểu biết về phương pháp quản lý và kiểm soát môi trường ao nuôi, quản lý nghề cá, nguồn vốn, nhân sự, hoạch toán kinh doanh và quản lý rủi ro.
 5. Có trình độ ngoại ngữ: Tương đương Bậc 3;

Kỹ năng

 1. Có khả năng xác định được các yếu tố thủy, lý, hóa, thủy sinh vật chủ yếu trong môi trường nuôi thủy sản.
 2. Có khả năng cho sinh sản các đối tượng nuôi thủy sản và thực hiện các thao tác sử dụng trang thiết bị chuyên dùng trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm.
 3. Quản lý trang trại nuôi và sản xuất giống một số đối tượng thủy sản nước ngọt và lợ ở quy mô vừa và nhỏ.
 4. Có khả năng chẩn đoán dịch bệnh và điều trị bệnh trên các đối tượng nuôi thủy sản.
 5. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc;

Thái độ

Sinh viên có nhận thức rõ hiện trạng của ngành nuôi thuỷ sản, có đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ luật thủy sản, có định hướng kịp thời trong việc phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đầu ra và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc như:

 1. Nhân viên kỹ thuật và kinh doanh trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, trang trại nuôi trồng thuỷ sản, chế biến thuỷ sản, các công ty thuốc và hoá chất, thức ăn trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.
 2. Tự tạo việc làm: mở đại lý mua bán thuốc và hoá chất, thức ăn thuỷ sản. Mở cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.
 3. Cán bộ khuyến ngư và cán bộ bảo vệ tài nguyên môi trường và nguồn lợi thuỷ sản.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học tập nghiên cứu chuyên sâu, học liên thông Đại học ngành nuôi trồng thủy sản, ngư y.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN: TẢI VỀ