Ngành Công nghệ thực phẩm

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ thực phẩm

Kiến thức

 1. Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
 2. Có kiến thức cơ bản về các quy trình sản xuất cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm như: công nghệ chế biến thịt, thủy sản, rau quả, rượu bia - nước giải khát, lương thực, các sản phẩm truyền thống;
 3. Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm để vận hành, khắc phục sự cố và nâng cao hiệu suất của máy;
 4. Có kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng HCCAP (SSOP, GMP) để quản lý dây chuyền sản xuất một cách hiệu quả.
 5. Có trình độ ngoại ngữ: Tương đương Bậc 3.

Kỹ năng

 1. Xây dựng kế hoạch sản xuất, điều hành và quản lý công nghệ, kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm;
 2. Kiểm nghiệm và đánh giá được giá trị dinh dưỡng, mức độ an toàn và vệ sinh của nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm; phân tích và xác định được các chỉ tiêu vi sinh, hóa sinh, hóa lý và cảm quan của thực phẩm;
 3. Chế biến được một số sản phẩm và món ăn thông dụng; nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới;
 4. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc;

Thái độ

 1. Có phẩm chất chính trị , đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 2. Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.
 3. Có tinh thần hợp tác, giúp đở đồng nghiệp.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 1. Làm việc tại các nhà máy chế biến lương thực - thực phẩm, chế biến thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản
 2. Làm việc tại các nhà máy chế biến thủy sản.
 3. Làm việc tại các cơ quan về An toàn vệ sinh thực phẩm.
 4. Nhân viên cho các công ty kinh doanh thiết bị, hóa chất, bao bì, phụ gia và hương liệu thực phẩm.
 5. Tự tạo việc làm : mở các cơ sở chế biến thực phẩm quy mô vừa và nhỏ.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 1. Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;
 2. Có thể học liên thông lên trình độ đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm.

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM: TẢI VỀ