Ngành Công nghệ thông tin

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ thông tin

 

Kiến thức

 1. Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
 2. Hiểu các nguyên tắc, phương pháp và hoạt động nghề nghiệp máy tính và công nghệ thông tin;
 3. Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính, các thiết bị ngoại vi, các thiết bị mạng.
 4. Có trình độ ngoại ngữ: Tương đương Bậc 2.

Kỹ năng

 1. Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
 2. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc;
 3. Có khả năng lắp ráp , bảo trì và chẩn đoán hư hỏng của các thiết bị;
 4. Có khả năng xây dựng, thiết kế những phần mềm đơn giản;
 5. Có khả năng xây dựng và triển khai hệ thống mạng máy tính ở cấp độ đơn giản;
 6. Có khả năng quản trị mạng và website.

Thái độ

 1. Có phẩm chất chính trị , đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 2. Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.
 3. Năng động, cập nhật kiến thức và áp dụng sáng tạo trong công việc;

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 1. Có khả năng làm việc tại các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm;
 2. Tham gia giảng dạy Tin học trong ngành giáo dục và dạy nghề;
 3. Làm việc trong các lĩnh vực có ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất, kinh doanh; các lĩnh vực cung ứng sản phẩm và dịch vụ tin học….

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 1. Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;
 2. Có thể học liên thông lên trình độ đại học chuyên ngành Tin học.

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: TẢI VỀ