Ngành Chăn nuôi

Chuẩn đầu ra Ngành Chăn nuôi

 

Mục tiêu chung: Đào tạo Cử nhân Cao đẳng Chăn nuôi có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về chăn nuôi, có khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan, công ty trong lĩnh vực chăn nuôi trong và ngoài tỉnh.

Về kiến thức

Qua quá trình đạo tạo giúp cho người học có đủ kiến thức tổ chức sản xuất, kinh doanh ngành chăn nuôi.

Nắm vững kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y nhằm tạo ra các sản phẩm chăn nuôi có năng suất và chất lượng cao, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.

Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp

 Có kiến thức và kỹ năng về chọn nhân giống, nuôi dưỡng, chẩn đoán và phòng trị bệnh, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và kinh doanh chăn nuôi.

 Nhiệt tình và tâm huyết trong việc nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật cho sản xuất. Có khả năng thích ứng cao với yêu cầu xã hội.

Về khả năng công tác

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các trạm trại chăn nuôi thú y; trung tâm khuyến nông; phòng nông nghiệp huyện thị, công ty, xí nghiệp có liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp.

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHĂN NUÔI: TẢI VỀ