Lý lịch khoa học viên chức

TT

Khoa Điện - Điện tử

Chức vụ

Email

Lý lịch khoa học

1

Lâm Văn Vũ

Trưởng khoa

lvvu@dtcc.edu.vn

Mời xem

2

Nguyễn Văn An

P. Trưởng khoa

nvan@dtcc.edu.vn

Mời xem

3

Trương Quốc Khánh

TT bộ môn Điện CN

tqkhanh@dtcc.edu.vn

Mời xem

4

Nguyễn Thanh Trí

TT bộ môn Điện tử

nttri@dtcc.edu.vn

Mời xem

5

Trần Hoàng Nam

Giảng viên

hoangnam@dtcc.edu.vn

Mời xem

6

Ngô Tấn Ngà

Giảng viên

ntnga@dtcc.edu.vn

Mời xem

7

Đặng Văn Chính

Giảng viên

dvchinh@dtcc.edu.vn

Mời xem

8

Võ Phạm Thiên Thảo

Giảng viên

vptthao@dtcc.edu.vn

Mời xem

9

Lê Văn Hòa

Giảng viên

lvhoa@dtcc.edu.vn

Mời xem

10

Nguyễn Thanh Tùng (Điện)

Giảng viên

thanhtung@dtcc.edu.vn

Mời xem

11

Nguyễn Minh Sĩ

Giảng viên

nmsi@dtcc.edu.vn

Mời xem

12

Võ Quốc Việt

Giảng viên

vqviet@dtcc.edu.vn

Mời xem

13

Nguyễn Lam

Giảng viên

nlam@dtcc.edu.vn

Mời xem

14

Huỳnh Tuấn Kiệt

Giảng viên

htkiet@dtcc.edu.vn

Mời xem

15

Bùi Hòa Hưng

Giảng viên

bhhung@dtcc.edu.vn

Mời xem

16

Phạm Bảo Nhân

Giảng viên

pbnhan@dtcc.edu.vn

Mời xem

17

Trần Thế Thông

Giảng viên

tttthong@dtcc.edu.vn

Mời xem

18

Nguyễn Thanh Cường

Giảng viên

ntcuong@dtcc.edu.vn

Mời xem

19

Nguyễn Thành Nhơn

Giảng viên

ntnhon@dtcc.edu.vn

Mời xem

20

Phan Văn Lợi

Giảng viên

pvloi@dtcc.edu.vn

Mời xem

21

Nguyễn Hữu Tân

Giảng viên

nhtan@dtcc.edu.vn

Mời xem

22

Nguyễn Quốc Thắng

Giảng viên

nqtthang@dtcc.edu.vn

Mời xem

23

Lê Thuận Thái Hòa

Giáo viên (TCN GTVT)

ltthoa@dtcc.edu.vn

Mời xem

24

Phan Thanh Giang

Trưởng phòng

ptgiang@dtcc.edu.vn

Mời xem

25

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Giảng viên

ntndiep@dtcc.edu.vn

Mời xem

26

Nguyễn Thị Minh Phương

Giảng viên

ntmphuong@dtcc.edu.vn

Mời xem

 

 

 

 

 

 

Khoa Cơ khí - Xây dựng

Chức vụ

 Mail

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Thanh Tuấn

Trưởng khoa

nttuan@dtcc.edu.vn

Mời xem

2

Nguyễn Thành Nhân

Phó trưởng khoa

ntnhan@dtcc.edu.vn

Mời xem

3

Nguyễn Phúc Thanh

TTBM cắt gọt kim loại

npthanh@dtcc.edu.vn

 

4

Huỳnh Học Thuật

Kỹ sư

hocthuat@dtcc.edu.vn

Mời xem

5

Lê Trung Kiên

Giảng viên

ltkien@dtcc.edu.vn

Mời xem

6

Vương Lê Thanh Phương

Giảng viên

vltphuong@dtcc.edu.vn

Mời xem

7

Phan Việt Nhân

Giảng viên

pvnhan@dtcc.edu.vn

 

8

Trần Thanh Phong

Giảng viên

ttphong@dtcc.edu.vn

Mời xem

9

Mai Thanh Thi

Giảng viên

mtthi@dtcc.edu.vn

Mời xem

10

Nguyễn Văn Tào

Giảng viên

nvtao@dtcc.edu.vn

Mời xem

11

Võ Thế Hào

Giảng viên

vthao@dtcc.edu.vn

Mời xem

12

Bùi Việt Hùng

Giảng viên

bvhung@dtcc.edu.vn

Mời xem

13

Lê Thanh Trà

Giảng viên

lttra@dtcc.edu.vn

Mời xem

14

Đỗ Thế Nghiệp

Giảng viên

dtnnghiep@dtcc.edu.vn

Mời xem

15

Trần Thanh Toàn

Giảng viên

tttoan@dtcc.edu.vn

Mời xem

16

Lê Minh Giang

Giảng viên

lmgiang@dtcc.edu.vn

Mời xem

17

Trần Hoàng Định

TT bộ môn XD

thdinh@dtcc.edu.vn

Mời xem

18

Phạm Thị Kiều Anh

Giảng viên

ptkanh@dtcc.edu.vn

Mời xem

19

Võ Thị Mai Hồng

Giảng viên

vtmhong@dtcc.edu.vn

Mời xem

 20

 Phan Thị Mỹ Xuân

 

 ptmxuan@dtcc.edu.vn

Mời xem

 

Khoa Kinh tế - Xã hội nhân văn

Chức vụ

Email

Lý lịch khoa học

1

Phan Văn Đạt

Trưởng khoa

pvdat@dtcc.edu.vn

 

2

La Ngọc Giàu

P.Trưởng khoa

lngiau@dtcc.edu.vn

 

3

Trần Anh Điền

P. Trưởng khoa

tadien@dtcc.edu.vn

Mời xem

4

Huỳnh Duy Phương

Giảng viên

hdphuong@dtcc.edu.vn

Mời xem

5

Nông Thị Mỹ Duyên

Tổ trưởng BM

ntmduyen@dtcc.edu.vn

 

6

Lê Thị Thùy Trang

Giảng viên

ltttrang@dtcc.edu.vn

 

7

Nguyễn Nhật Tân

Giảng viên

nntan@dtcc.edu.vn

 

8

Nguyễn Thị Kim Hương

Giảng viên

ntkhhuong@dtcc.edu.vn

 

9

Lê Thuận Thái  

Giảng viên

lttthai@dtcc.edu.vn

 

10

Nguyễn Thị Như Hằng

Giảng viên

ntnhhang@dtcc.edu.vn

 

11

Tăng Thuý Liễu

Tổ trưởng BM

ttlieu@dtcc.edu.vn

Mời xem

12

Quách Kiều Trang

Giảng viên

qktrang@dtcc.edu.vn

 

13

Lê Vi Sa

Giảng viên

lvsa@dtcc.edu.vn

 

14

Võ Minh Hiếu

Giảng viên

vmhieu@dtcc.edu.vn

 

15

Quảng Thị Mỹ Yến

Giảng viên

qtmyen@dtcc.edu.vn

 

16

Phan Thị Tuyết Nhung

Giảng viên

pttnnhung@dtcc.edu.vn

Mời xem

17

Lý Kim Oanh

Chuyên viên

lkoanh@dtcc.edu.vn

 

18

Nguyễn Thị Ly

Giảng viên

ntly@dtcc.edu.vn

Mời xem

19

Nguyễn Thị Phương Chi

Giảng viên

ntpchi@dtcc.edu.vn

 

20

Đoàn Ngọc Yến

Giảng viên

dnyyen@dtcc.edu.vn

 

21

Quảng Thị Kiều Diễm

Giảng viên

qtkdiem@dtcc.edu.vn

 

22

Nguyễn Việt Dũng

TT tổ GDQP-TC

nvdung@dtcc.edu.vn

Mời xem

23

Nguyễn Phước Hùng

Giảng viên

nphung@dtcc.edu.vn

Mời xem

24

Phan Đăng Khoa

Giảng viên

pdkhoa@dtcc.edu.vn

Mời xem

25

Nguyễn Thanh Sang

Giảng viên

ntsang@dtcc.edu.vn

Mời xem

26

Đàm Văn Quốc

Giảng viên

dvquoc@dtcc.edu.vn

 

27

Đặng Đăng Khoa

Giảng viên

ddkhoa@dtcc.edu.vn

Mời xem

28

Lê Quan Sơn

Giảng viên

lqson@dtcc.edu.vn

Mời xem

29

Huỳnh Tấn Hiếu

Giảng viên

hthieu@dtcc.edu.vn

Mời xem

30

Mai Gia Linh

Giảng viên

mglinh@dtcc.edu.vn

Mời xem

31

Phạm Thị Oanh

Giảng viên

ptoanh@dtcc.edu.vn

Mời xem

32

Võ Thị Anh Thư

Giảng viên

vtathu@dtcc.edu.vn

 

33

Phạm Thị Hồng Tân

Giảng viên

pthtan@dtcc.edu.vn

 

34

Nguyễn Minh Trang

Giảng viên

nmtrang@dtcc.edu.vn

Mời xem

35

Nguyễn Thanh Tâm

Giảng viên

nttam@dtcc.edu.vn

Mời xem

36

Trần Tấn Lợi

Giảng viên

ttloi@dtcc.edu.vn

 

37

Võ Thị Mộng Linh

Giảng viên

vtmlinh@dtcc.edu.vn

Mời xem

38

Võ Thị Diệu Thúy

Giảng viên

vtdthuy@dtcc.edu.vn

 

39

Trần Thị Ngọc Tuyền

Giảng viên

ttntuyen@dtcc.edu.vn

Mời xem

40

Nguyễn Văn Hưng

P. trưởng phòng

nvhung@dtcc.edu.vn

Mời xem

41

Lê Ngọc Vân Thủy

TP.BM/P. Giám đốc

lnvthuy@dtcc.edu.vn

Mời xem

42

Hồ Huỳnh Hạnh

Giảng viên

hhhanh@dtcc.edu.vn

Mời xem

43

Lê Minh Nhựt

Chuyên viên

lmnhut@dtcc.edu.vn

Mời xem

 

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Chức vụ

Email

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Anh Thoại

Trưởng khoa

nathoai@dtcc.edu.vn

Mời xem

2

Phạm Thị Quỳnh Trâm

Giảng viên

ptqtram@dtcc.edu.vn

Mời xem

3

Sỹ Thị Thế

Tổ trưởng BM CNTP

stthe@dtcc.edu.vn

Mời xem

4

Lê Thị Hoa Xuân

Giảng viên chính

lthxuan@dtcc.edu.vn

Mời xem

5

Nguyễn Văn Mừng

TT bộ môn CNPM

nvmung@dtcc.edu.vn

Mời xem

6

Nguyễn Văn Phương

Giảng viên

vanhuong@dtcc.edu.vn

Mời xem

7

Lê Thái Anh Thư

Giảng viên

ltathu@dtcc.edu.vn

Mời xem

8

Nguyễn Tố Mai

Giảng viên

ntmai@dtcc.edu.vn

Mời xem

9

Trần Tố Quyên

Giảng viên

ttquyen@dtcc.edu.vn

Mời xem

10

Lê Cao Cường

Giảng viên

lccuong@dtcc.edu.vn

Mời xem

11

Huỳnh Thị Thúy Quyên

Giảng viên

httquyen@dtcc.edu.vn

Mời xem

12

Kiều Đắc Thêm

Giảng viên

kdthem@dtcc.edu.vn

Mời xem

13

Trần Hiếu Nhân

Giảng viên

thnhan@dtcc.edu.vn

Mời xem

14

Phan Thị Thúy Giàu

Giảng viên

pttggiau@dtcc.edu.vn

Mời xem

15

Phan Quốc Cường

P. Giám đốc

pqcuong@dtcc.edu.vn

Mời xem

16

Võ Thị Tố Hoàng

Giảng viên

vtthoang@dtcc.edu.vn

Mời xem

17

Đỗ Thị Trúc Mai

Giảng viên

dttmai@dtcc.edu.vn

Mời xem

18

Nguyễn Thị Thanh Mai

Giảng viên

nttmai@dtcc.edu.vn

Mời xem

19

Võ Minh Trí

Giảng viên

vmtri@dtcc.edu.vn

Mời xem

20

Lương Phụng Tiên

Giảng viên

lptien@dtcc.edu.vn

Mời xem

21

Nguyễn Thuỳ Trang

Giảng viên

nttrang@dtcc.edu.vn

Mời xem

22

Trần Hồng Tâm

Giảng viên

thtam@dtcc.edu.vn

Mời xem

23

Nguyễn Thành Tâm

Giảng viên

nttam@dtcc.edu.vn

Mời xem

24

Trần Đức Huân

Giảng viên

tdhuan@dtcc.edu.vn

Mời xem

25

Lê Trung Quang

Giảng viên

ltquang@dtcc.edu.vn

Mời xem

26

Lê Kim Tuyến

Giảng viên

lktuyen@dtcc.edu.vn

Mời xem

27

Nguyễn Thị Kim Chi

Giảng viên

ntkchi@dtcc.edu.vn

Mời xem

28

Võ Việt Hồng

Giảng viên

vvhong@dtcc.edu.vn

Mời xem

29

Đàm Thị Thanh Dân

Giảng viên

dttdan@dtcc.edu.vn

Mời xem

30

Lê Anh Trung

Chuyên viên

latrung@dtcc.edu.vn

 

31 Phạm Duy Lam Giảng viên pdlam@dtcc.edu.vn Mời xem

 

Khoa Nông nghiệp - Thủy sản

Chức vụ

Email

Lý lịch khoa học

1

Trịnh Xuân Việt

Trưởng khoa

txviet@dtcc.edu.vn

Mời xem

2

Trần Hoàng Nam

P. Trưởng khoa

thnam@dtcc.edu.vn

Mời xem

3

Nguyễn Kim Kha

P. Trưởng khoa

nkkha@dtcc.edu.vn

Mời xem

4

Hồ Văn Út Hậu

P. Trưởng khoa

hvuhau@dtcc.edu.vn

Mời xem

5

Trương Nhật Triết

Giảng viên

tntriet@dtcc.edu.vn

 

6

Trương Lê Khánh Toàn

Giáo vụ

tlktoan@dtcc.edu.vn

Mời xem

7

Lâm Kim Yến

Giảng viên

lkyen@dtcc.edu.vn

Mời xem

8

Cao Thanh Hoàn

Giảng viên

cthoan@dtcc.edu.vn

Mời xem

9

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Giảng viên

ntmlinh@dtcc.edu.vn

Mời xem

10

Ngô Phú Cường

Tổ trưởng BM

npcuong@dtcc.edu.vn

Mời xem

11

 

 

 

 

12

Lê Thị Kim Thoa

Giảng viên

ltkthoa@dtcc.edu.vn

Mời xem

13

Phan Thị Thanh Tuyền

Giảng viên

ptttuyen@dtcc.edu.vn

Mời xem

14

Nguyễn Phước Triển

Tổ trưởng BM

nptrien@dtcc.edu.vn

Mời xem

15

Nguyễn Thị Phúc Nguyên

Giảng viên

ntpnguyen@dtcc.edu.vn

 

16

Võ Thị Kim Quyên

Giảng viên

vtkquyen@dtcc.edu.vn

Mời xem

17

Nguyễn Thị Quế Phương

Giảng viên

ntqphuong@dtcc.edu.vn

Mời xem

18

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên

nthtrang@dtcc.edu.vn

Mời xem

19

Trần Nguyễn Trúc Giang

Giảng viên

trucgiang@dtcc.edu.vn

Mời xem

20

Võ Thành Minh Quân

Giảng viên

vtmqquan@dtcc.edu.vn

Mời xem

21

Nguyễn Thị Ngọc Lành

Giảng viên

ntnllanh@dtcc.edu.vn

Mời xem

22

Tạ Hoàng Bảnh

Tổ trưởng BM

thbanh@dtcc.edu.vn

Mời xem

23

Lê Phan Anh Phụng

Giáo viên

lpaphung@dtcc.edu.vn

 

24

Lê Thị Mai Anh

Giảng viên

ltmanh@dtcc.edu.vn

Mời xem

25

Trịnh Thị Thanh Hoà

Giảng viên

ttthoa@dtcc.edu.vn

Mời xem

26

Huỳnh Chí Thanh

Tổ trưởng BM

hcthanh@dtcc.edu.vn

Mời xem

27

Trương Thị Mỹ Phẩm

Giảng viên

ttmpham@dtcc.edu.vn

Mời xem

28

Dương Thanh Trà

Giáo viên

dtttra@dtcc.edu.vn

Mời xem

29

Ngô Long Khánh

Giáo viên

nlkhanh@dtcc.edu.vn

Mời xem

30

Trần Thị Kiều Oanh

Giảng viên

ttkoanh@dtcc.edu.vn

Mời xem