Trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp

Trụ sở chính: 259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

  • Điện thoại (Phòng Tổ chức - Hành chính) 0277.3851523 - Fax: 0277.3857932
  • Email: cdcddt@dtcc.edu.vn

Cơ sở 1: Số 2, Trần Phú, Phường 3, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

  • Điện thoại 02773.863.618

Hỗ trợ Đăng ký xét tuyển và Tư vấn tuyển sinh: 

  • Trụ sở chính: Điện thoại 02773. 877219 (Di động: 0907 475 171)
  • Cơ sở 1: Điện thoại 02773. 863816 (Di động: 0907 475 171) 

Vui lòng để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay