Ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học và thực hiện dự án

ĐTO - Vừa qua, Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp tiếp, làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty Kim Delta trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và thực hiện dự án.


Đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và Công ty Kim Delta ký kết biên bản ghi nhớ

Năm 2020, Công ty Kim Delta đã có khóa đào tạo ngắn hạn về “Những tiêu chuẩn đảm bảo cơ bản của Global G.A.P” cho sinh viên Khoa Nông nghiệp – Thủy sản. Năm 2021, Trường CĐCĐ Đồng Tháp đã hợp tác cùng Công ty Kim Delta và Tổ chức HolandDoor, Hà Lan nộp hồ sơ dự án “Nâng cao năng lực về sử dụng có hệ thống các phương pháp phân tích và lập bản đồ chuỗi giá trị nông nghiệp ở Đồng Tháp” đến Chính phủ Hà Lan và dự án đang chờ sự chấp thuận. Bản ghi nhớ hợp tác Công ty Kim Delta và Trường CĐCĐ Đồng Tháp được ký kết sẽ tạo điều kiện triển khai một số hoạt động hợp tác trong thời gian tới như: lĩnh vực chuyển giao cộng đồng; xây dựng năng lực trong lĩnh vực lập bản đồ và phân tích chuỗi giá trị tại tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời mở các khóa đào tạo ngắn hạn ở các lĩnh vực nông nghiệp, các tiêu chuẩn quốc tế, khởi nghiệp. Tổ chức các hội thảo và liên kết nhóm nghiên cứu, nhóm dự án trong và ngoài nước...

Nguồn: http://baodongthap.com.vn