13/07/2021 Khoa Cơ khí - Xây dựng

Video giới thiệu Khoa Cơ khí - Xây dựng năm 2021

Giới thiệu Khoa Cơ khí - Xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp


24/04/2021 Khoa Cơ khí - Xây dựng

Hội thảo Tuyển sinh, đào tạo và việc làm của các ngành nghề thuộc Khoa Cơ khí - Xây dựng

Ngày 23/4/2021 tại Cơ sở 1 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Khoa Cơ khí – Xây dựng tổ chức Hội thảo “Tuyển sinh, đào tạo và việc làm của các ngành nghề thuộc khoa Cơ khí - Xây dựng trong sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp: thời cơ và thách thức”