Khai giảng lớp bồi dưỡng Quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sáng ngày 28/10/2020 tại Hội trường B - Trường CĐCĐ Đồng Tháp, Tổng cục GDNN phối hợp với Sở Lao động, TB&XH tỉnh Đồng Tháp ...

Nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sáng ngày 28/10/2020 tại Hội trường B - Trường CĐCĐ Đồng Tháp, Tổng cục GDNN phối hợp với Sở Lao động, TB&XH tỉnh Đồng Tháp, Trường CĐCĐ Đồng Tháp tổ chức lớp Bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục nghề nghiệp các trường cao đẳng, trường trung cấp, Trung tâm GDNN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang và Trà Vinh.

Quang cảnh khai giảng Lớp Bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng có 80 học viên; diễn ra trong 5 ngày; báo cáo viên là các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục GDNN, là những người có kinh nghiệm và trực tiếp nghiên cứu, xây dựng các chính sách, văn bản pháp luật về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Ông Bùi Kim Giang – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Tổng cục giáo dục nghề nghiệp phát biểu khai mạc buổi lễ Khai giảng

Trong 5 ngày diễn ra Lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề:

  • Thực trạng và định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong thời gian tới;

  • Quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Đổi mới quản lý nhà nước, quản trị đối với cơ sở GDNN theo hướng hiện đại.

  • Tổ chức, quản lý đào tạo theo tích lũy mô đun, tín chỉ.

  • Quản lý và phát triển chương trình theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong GDNN.

  • Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và phát triển nhà giáo GDNN.

  • Công tác truyền thông về GDNN.

  • Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nâng cao hiệu quả dạy và học.

  • Quản lý chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

  • GDNN kết nối doanh nghiệp, thị trường lao động và giải quyết việc làm.

  • Cơ chế chính sách của GDNN, quản lý tài sản công và phát triển các hoạt động dịch vụ trong cơ sở GDNN.

Các chuyên đề này, sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý của cán bộ quản lý của các trường cao đẳng, trường trung cấp và Trung tâm GDNN. Khóa đào tạo cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ trang bị và bổ sung những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với tiêu chí chất lượng đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa thiết thực trong công tác quản lý của mỗi cơ sở đào tạo hiện nay, qua đó giúp cho các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Sau khi kết thúc khóa học, căn cứ vào kết quả thảo luận, bài thu hoạch, học viên sẽ được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình Nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nguyễn Văn Minh - Phòng TC-HC