Hội thảo tập huấn “Thương mại điện tử”

Ngày 31/12/2020, Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Tân Hồng triển khai tổ chức Tập huấn “Thương mại điện tử”

Ngày 31/12/2020, Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Tân Hồng triển khai tổ chức Tập huấn “Thương mại điện tử” cho các chủ thể là đối tượng tham gia chương trình OCOP.  Đến với chương trình tập huấn  có gần 30 đại biểu là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã...có sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng, sản phẩm tiềm năng tham gia dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh và cán bộ công chức xã, huyện phụ trách Chương trình OCOP.

Media/1/Images/202101/taphuan-tmdt-tanhong-20210107040628-e.jpg

ThS. Phan Quốc Cường báo cáo tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, giảng viên Phan Quốc Cường – Thạc sĩ Công nghệ thiết kế Web đã giới thiệu về tổng quan về thương mại điện tử; giới thiệu Website thương mại điện tử; giới thiệu công nghệ xây dựng Website thương mại điện tử và làm thế nào để triển khai và quản lý Website thương mại điện tử. Qua đó các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã,…  đã tiếp cận với  xu hướng thương mại điện tử để triển khai nhiều mô hình kinh doanh mới, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới đang bước vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Dương Thiên Kiều - Phòng KHCN-HTQT