Hội thảo góp ý chương trình, giáo trình đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp năm 2022

Sáng ngày 22-23/7/2022 Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp tổ chức hội thảo góp ý chương trình, giáo trình đào tạo năm 2022.

Media/dtcc_home/Images/202207/hoithao-gopy-chuongtrinh-daotao-1-20220726030130-e.jpg

Hình 1: Quang cảnh buổi hội thảo

Trường CĐCĐ Đồng Tháp là một đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện sứ mệnh của trường giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vì sự phát triển cộng đồng. Trong đó, công việc xây dựng, cập nhập, hiệu chỉnh chương trình đào tạo, chương trình mô đun, môn học đã được nhà trường xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trường tổ chức hội thảo chương trình đào tạo 4 ngành, nghề Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản; Marketing; Văn thư - Lưu trữ

 

Media/dtcc_home/Images/202207/hoithao-gopy-chuongtrinh-daotao-2-20220726030129-e.jpg

Hình 2: TS. Phạm Quang Huy phát biểu khai mạc hội thảo

 

           Hằng năm, nhà trường có kế hoạch rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình đào tạo để phục vụ cho công tác dạy - học tại trường. Để bảo đảm tính chính xác, tính hệ thống, tính sư phạm; nội dung kiến thức, kỹ năng phải đảm bảo mục tiêu của từng chương, bài trong mỗi môn học, mô đun. Nhà trường thực hiện sự phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp góp ý, nhằm nâng cao chất lượng của giáo trình đào tạo, phù hợp với thực tiễn, cập nhật những công nghệ mới. Trường tổ chức hội thảo giáo trình đào tạo 4 ngành, nghề Công nghệ thông tin; Tin học văn phòng; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ thực phẩm.

      

Media/dtcc_home/Images/202207/hoithao-gopy-chuongtrinh-daotao-4-20220726030130-e.jpg

Hình 3:Hội thảo chương trình

Media/dtcc_home/Images/202207/hoithao-gopy-chuongtrinh-daotao-3-20220726030129-e.jpg

Hình 4: Hội thảo giáo trình

Tham dự có chuyên gia các trường cao đẳng, trung cấp, các Công ty, Doanh nghiệp, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng các thầy, cô là lãnh đạo khoa, giảng viên tham gia tổ biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp.

Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Phòng ĐT