Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng với viên chức, người lao động năm 2023

Chiều ngày 10/7/2023, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng với viên chức, người lao động năm 2023.

Thông qua hoạt động đối thoại đã tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước, quan điểm của Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đến với viên chức, người lao động một cách trực tiếp, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn thể nhà trường nhằm đạt được mục tiêu là: “Tập thể viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đồng thuận, chung sức phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng phát triển”.

 

/Media/dtcc_home/Images/hoinghidoithoaivcnld1_12072023023504888_lmj50ala.ex0.JPG

Hình 1: Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có quý Thầy, Cô là lãnh đạo Trường, lãnh đạo phòng, khoa, trung tâm và toàn thể viên chức, người lao động trong nhà trường.

 

/Media/dtcc_home/Images/hoinghidoithoaivcnld2_12072023023506333_zfeo0juz.qms.JPG

Hình 2: Tiến sĩ Phạm Quang Huy - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt tình hình nổi bật của nhà trường trong 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023

Hộị nghị còn được nghe các bài tham luận của giảng viên về những giải pháp hay, thiết thực nhằm thu hút HSSV vào học tại Trường.

 

/Media/dtcc_home/Images/hoinghidoithoaivcnld3_12072023023505294_qt5ah2dh.0ya.JPG

Hình 3: Giảng viên trình bày tham luận

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp về những kết quả trong 6 tháng đầu năm và những phản ánh, kiến nghị, đề xuất giải pháp để thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng trong 6 tháng cuối năm.

 

/Media/dtcc_home/Images/hoinghidoithoaivcnld4_12072023023505828_afxupiu1.jli.JPG

Hình 4: Đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến

/Media/dtcc_home/Images/hoinghidoithoaivcnld5_12072023023505364_xfbczc14.aeg.JPG

Hình 5: Đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của viên chức, người lao động góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Đồng thời tiếp thu các ý kiến Hội nghị và triển khai lãnh đạo đơn vị thực hiện trong thời gian tới.

 

Hoạt động đối thoại đã đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ủy, phát huy dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả, phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước với tinh thần đoàn kết, xây dựng, đảm bảo mục tiêu vì sự ổn định, phát triển bền vững của nhà trường./.

Hồ Thị Hoàng Diệu  - Phòng TC-HC