Giáo trình đào tạo

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

TT

GIÁO TRÌNH

Mời xem

TT

GIÁO TRÌNH

Mời xem

1

Công nghệ thực phẩm

Tải về

1

Công nghệ thực phẩm

Tải về

2

Công nghệ thông tin

Tải về

2

Tin học văn phòng

Tải về

3

Kế toán

Tải về

3

Tin học văn phòng (CĐN)

Tải về

4

Quản trị kinh doanh

Tải về

4

Phát triển nông thôn

Tải về

5

Nuôi trồng thủy sản

Tải về

5

Nuôi trồng thủy sản

Tải về

6

Khoa học cây trồng

Tải về

6

Chăn nuôi - Thú y

Tải về

7

Dịch vụ thú y

Tải về

7

Tin học ứng dụng

Tải về

8

Bảo vệ thực vật

Tải về

8

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tải về

9

Chăn nuôi

Tải về

9

Bệnh học thủy sản

Tải về

10

Phòng và chữa bệnh thủy sản

Tải về

10

Kế toán hành chính sự nghiệp

Tải về

11

Quản trị bán hàng

Tải về

11

Chế biến và bảo quản thủy sản

Tải về

12

Kinh doanh thương mại

Tải về

12

Văn thư – Lưu trữ

Tải về

13

Công nghệ ô tô

Tải về

13

Công nghệ ô tô

Tải về

14

Cắt gọt kim loại

Tải về

14

Cắt gọt kim loại

Tải về

15

Kỹ thuật xây dựng

Tải về

15

Kỹ thuật xây dựng

Tải về

16

Điện công nghiệp

Tải về

16

Điện công nghiệp

Tải về

17

Điện tử công nghiệp

Tải về

17

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Tải về

18

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Tải về

18

Thiết kế đồ họa

Tải về

19

Thiết kế đồ họa

Tải về

19

Truyền thông và mạng máy tính

Tải về

20

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Tải về

20

Quản trị mạng máy tính

Tải về

21

Quản trị mạng máy tính

Tải về

21

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tải về

22

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tải về

22

Kế toán doanh nghiệp

Tải về

23

Kế toán doanh nghiệp

Tải về

23

Thú y

Tải về

24

Thú y

Tải về

24

Thiết kế thời trang

Tải về

25

Thiết kế thời trang

Tải về

25

Nghiệp vụ bán hàng

Tải về

26

Quản trị bán hàng

Tải về

26

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Tải về

27

Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính

Tải về

27

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Tải về

28

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Tải về

28

Môn học chung

Tải về

29

Môn học chung

Tải về