Giảng viên Khoa NN-TS tham gia Dự án “Phát triển ngành ươm giống và các chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp đã cử 06 giảng viên của Khoa Nông nghiệp – Thủy sản (trong đó 03 giảng viên ngành Nuôi trồng thủy sản, 03 giảng viên ngành Bảo vệ thực vật) tham gia Dự án “Phát triển ngành ươm giống và các chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thông qua nâng cao năng lực trong ngành giáo dục và các cơ quan địa phương”. Dự án bắt đầu khởi động từ ngày 06/04/2021 tại TP. Cần Thơ và dự kiến kết thúc các khóa tập huấn vào tháng 12/2021..

Media/1/Images/202104/nkha-1-20210427033639-e.jpg

Các thành viên tham gia dự án của 02 lĩnh vực: Nuôi trồng thủy sản và Trồng trọt (Tập huấn khởi động tại TP. Cần Thơ)

Đây là Chương trình hợp tác giáo dục Orange Knowledge Partnership (OKP) là Chương trình phát triển được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hà Lan và được quản lý bởi Nuffic. Dự án này nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, nâng cấp chương trình giảng dạy và tài liệu đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo các ngành liên quan đến nông nghiệp và thủy sản. Đồng thời nâng cao kiến thức và năng lực về chủ đề chiến lược thích ứng tích hợp, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước hiệu quả cho các tổ chức hỗ trợ trong chuỗi giá trị thủy sản và trồng trọt.

Media/1/Images/202104/nkha-2-20210427033641-e.jpg

Đại diện của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp tham gia dự án (Tập huấn khởi động ngày 6,7/04/2021 tại TP. Cần Thơ)

Các thành viên tham gia dự án là các giảng viên từ các Trường đại học Nông Lâm TP. HCM, Đại học An Giang, Đại học Trà Vinh, Đại học Has (Hà Lan), Đại học Aeres (Hà Lan), Đại học Wageningen (Hà Lan), Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp, Cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ, Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam, Viện nuôi trồng thủy sản II, cán bộ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Media/1/Images/202104/nkha-3-20210427033641-e.jpg

Giảng viên tham gia tập huấn lĩnh vực trồng trọt tại Đại học Nông Lâm TP.HCM (Ngày 16, 17/04/2021)

Media/1/Images/202104/nkha-4-20210427033640-e.jpg

Nhóm trồng trọt tham quan thực địa các mô hình sản xuất (Ngày 16, 17/04/2021 tại TP. HCM))

Media/1/Images/202104/nkha-5-20210427033640-e.jpg

Báo cáo của chuyên gia Hà Lan về lĩnh vực trồng trọt (Ngày 16, 17/04/2021 tại TP. HCM)

Mục tiêu của việc tham gia dự án là đào tạo sinh viên và học viên có kỹ năng và tay nghề cao cho thị trường lao động trong tương lai; tạo môi trường giáo dục mang tính tương tác cho giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản; xây dựng các công nghệ và kiến thức liên quan đến nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà quản lý nhằm nâng cao khả năng ứng dụng thực tế.

Nguyễn Kim Kha - Khoa NN-TS