Đoàn nghiên cứu trường Đại học Florida và Đại học Jonhs Hopkins (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc Trường CĐCĐ Đồng Tháp

Ngày 3/7/2019, Trường CĐCĐ Đồng Tháp tiếp và làm việc với đoàn nghiên cứu Trường Đại học Florida và Đại học Johns Hopkins – Hoa Kỳ. Về phía lãnh đạo nhà trường có sự tham dự của TS. Phạm Quang Huy

Ngày 3/7/2019, Trường CĐCĐ Đồng Tháp tiếp và làm việc với đoàn nghiên cứu Trường Đại học Florida và Đại học Johns Hopkins – Hoa Kỳ. Về phía lãnh đạo nhà trường có sự tham dự của TS. Phạm Quang Huy – Phó Hiệu Trưởng nhà trường; ThS. Huê Quốc Hòa – Trưởng phòng KHCN&HTQT; ThS. Nguyễn Kim Kha – Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp - Thủy sản; ThS. Tạ Hoàng Bảnh – Tổ trưởng Bộ môn NNTS và các Giảng viên Tổ Bộ môn NNTS. Về phía đoàn nghiên cứu có sự tham dự của TS. Mark Theodore. Brown – Khoa Môi trường, ĐH Florida; TS. David Clifford – Trung tâm NC tương lai sống, ĐH Johns Hopkins; TS. Nguyễn Thị Ý Ly – Viện hệ thống thực phẩm bền vững, ĐH Florida; TS. Nguyễn Văn Giáp – Khoa Quản lý Nhà nước, ĐH Kinh tế Tp. HCM.

Đoàn nghiên cứu Trường Đại học Florida, Đại học Jonhs Hopkins, Mỹ cùng lãnh đạo và giảng viên trường

Tại buổi làm việc, đoàn nghiên cứu đã giới thiệu về dự án nghiên cứu “Giảm tiêu tốn tài nguyên trong chuỗi Thủy sản – Năng lượng; Tăng hiệu quả sản xuất và giảm xả thải”. Lãnh đạo Trường giới thiệu sơ lược về nhà trường, tiềm năng hợp tác trao đổi sinh viên và giảng viên.

Lãnh đạo khoa Nông nghiệp – Thủy sản giới thiệu về Tổ bộ môn Nuôi trồng Thủy sản và chia sẻ thông tin về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Nông nghiệp – Thủy sản.

Đoàn nghiên cứu đánh giá cao khả năng làm việc của sinh viên học ngành Nuôi trồng Thủy sản do trường đào tạo và được biết là tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường là rất cao. Đồng thời thảo luận về định hướng hợp tác nghiên cứu, trao đổi sinh viên và giảng viên liên quan đến lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản trong tương lai.

         Buổi gặp mặt trao đổi đã mở ra hướng hợp tác trong nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án, trao đổi sinh viên và giảng viên trường CĐCĐ Đồng Tháp và các trường Đại học Florida, Đại học Jonhs Hopkins, Mỹ.

Dương Hải Yến - Phòng QKHCN&HTQT