23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Khảo sát thành phần côn trùng, nhện gây hại trên cây hoa lan, đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc đối với nhện đỏ (Tenuipalpus pacificus Baker), muỗi đục hoa ( Contarinia maculipennis Felt)

Đề tài “Khảo sát thành phần côn trùng, nhện gây hại trên cây hoa lan, đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc đối với nhện đỏ (Tenuipalpus pacificus Baker), muỗi đục hoa ( Contarinia maculipennis Felt)” Chủ nhiệm đề tài: Ks. Nguyễn Thị Huyền Trang– Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Đề tài “Kiểm soát mức độ đồng nhất nhiệt độ ảnh hưởng đến chế độ thanh trùng các sản phẩm dạng lỏng bằng phương pháp đo trực tuyến”

Đề tài “Kiểm soát mức độ đồng nhất nhiệt độ ảnh hưởng đến chế độ thanh trùng các sản phẩm dạng lỏng bằng phương pháp đo trực tuyến” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Hoa Xuân – Khoa Kỹ thuật – Công nghệ


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Đề tài “Kích thích sinh sản cá dày ( Channa lucius Cuvier, 1831) tại tỉnh Đồng Tháp”

Đề tài “Kích thích sinh sản cá dày ( Channa lucius Cuvier, 1831) tại tỉnh Đồng Tháp” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Nhật Triết – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Đề tài  “Ảnh hưởng của liều lượng đạm và phương pháp xử lý molybden đến năng suất cây đậu phộng trên đất phù sa cổ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp”

Đề tài  “Ảnh hưởng của liều lượng đạm và phương pháp xử lý molybden đến năng suất cây đậu phộng trên đất phù sa cổ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Thị Thanh Tuyền – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Đề tài “Thử nghiệm tiêm phòng vacxin Cúm gia cầm/H5N1 cho đàn chim Trĩ nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”

Đề tài “Thử nghiệm tiêm phòng vacxin Cúm gia cầm/H5N1 cho đàn chim Trĩ nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lâm Kim Yến – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Đề tài:  “Nguyên nhân gây bệnh đọt chuối trên cây hoa huệ trắng tại huyện Lai Vung và biện pháp trị bệnh”

Đề tài:  “Nguyên nhân gây bệnh đọt chuối trên cây hoa huệ trắng tại huyện Lai Vung và biện pháp trị bệnh” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Quế Phương – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Đề tài “Ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm xử lý Molybden đến dư lượng nitrate trên cây cải ngọt”

Đề tài “Ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm xử lý Molybden đến dư lượng nitrate trên cây cải ngọt” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lâm Kim Yến – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Đề tài “Xây dựng các qui trình chuẩn trong phòng thí nghiệm Hoá”

Đề tài “Xây dựng các qui trình chuẩn trong phòng thí nghiệm Hoá”.Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Thị Trà My – Khoa Khoa học cơ bản


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Xây dựng mô hình thực hành báo cáo thuế

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, ... của doanh nghiệp, công tác khai báo thuế luôn giữ vai trò quan trọng cho mọi họat động, mọi loại hình kinh doanh. Do đó chất lượng nguồn nhân lực kế toán ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và sự phát triển của doanh nghiệp. Đa số hiện nay sinh viên chuyên ngành kế toán khi ra trường khó có cái nhìn cụ thể về công việc của mình vì khi học lý thuyết và đi thực tập cuối khóa rất ít được doanh nghiệp tin tưởng giao việc cho làm, thường là kiến tập. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sinh viên mới ra trường, bởi họ phải cần một thời gian đào tạo lại thì mới có kết quả cho công việc.


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

So sánh hiệu quả chăn nuôi gà nòi thả vườn trên đệm lót sinh học với chăn nuôi gà nòi thả vườn theo phương pháp truyền thống

So sánh hiệu quả chăn nuôi gà nòi thả vườn trên đệm lót sinh học với chăn nuôi gà nòi thả vườn theo phương pháp truyền thống của ThS. Ngô Phú Cường – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản