22/03/2021 Đề tài Nghiên cứu

Trường CĐCĐ Đồng Tháp quyết tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong tình hình mới

Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp quyết tâm lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực lao động đáp ứng nhu cầu xã hội trong tình hình mới. Việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường không thể thiếu vai trò quan trọng của lãnh đạo Nhà trường; trong đó có sự quyết tâm lãnh đạo chuyển hướng mục tiêu đào tạo, chỉ đạo sâu sát công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực lao động gắn với công tác chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong bối cảnh hiện nay. Kết quả kiểm định chất lượng phải theo tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ quy định trên tinh thần không chạy đua với thành tích. Những định hướng đó giúp cho các đoàn thể và các phòng, khoa, trung tâm lãnh đạo chuyên môn vận hành có hệ thống, liền mạch, thông suốt và hiệu quả.


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Ảnh hưởng của một số loại hóa chất khử trùng và liều lượng sử dụng lên thời gian bảo quản và tỉ lệ ấp nở của trứng vịt tại tỉnh Đồng Tháp

Đề tài: Ảnh hưởng của một số loại hóa chất khử trùng và liều lượng sử dụng lên thời gian bảo quản và tỉ lệ ấp nở của trứng vịt tại tỉnh Đồng Tháp Chủ nhiệm đề tài: Ths.Lâm Kim Yến – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Thử nghiệm ảnh hưởng của canxi và đồng lên triệu chứng rễ tre trên vỏ trái quýt Hồng tại huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

Đề tài “Thử nghiệm ảnh hưởng của canxi và đồng lên triệu chứng rễ tre trên vỏ trái quýt Hồng tại huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp” Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Quế Phương – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Ảnh hưởng của mật độ lên tỷ lệ sống và tăng trưởng cá linh ống ương trong ao đất đến 30 ngày tuổi

Đề tài: “Ảnh hưởng của mật độ lên tỷ lệ sống và tăng trưởng cá linh ống ương trong ao đất đến 30 ngày tuổi” Chủ nhiệm đề tài: Ks. Lê Phan Anh Phụng – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Ảnh hưởng của giá thể - chất kích thích ra rễ và vị trí lấy cành giâm đến sự ra rễ của cành chanh bông tím tại Cao Lãnh - ĐT

Đề tài “Ảnh hưởng của giá thể - chất kích thích ra rễ và vị trí lấy cành giâm đến sự ra rễ của cành chanh bông tím tại Cao Lãnh - Đồng Tháp” Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trịnh Xuân Việt – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Một số định hướng đổi mới dạy - học theo học chế tín chỉ của khoa Khoa học cơ bản

Đề tài “Một số định hướng đổi mới dạy - học theo học chế tín chỉ của khoa Khoa học cơ bản” Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Diệp và Ths. Phạm Thị Kiều Anh – Khoa Khoa học cơ bản


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Nghiên cứu chế độ xử lý sau thu hoạch và bảo quản rau mầm cải củ đạt chất lượng rau sạch (qui mô cơ sở sản xuất nhỏ) tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đề tài “Nghiên cứu chế độ xử lý sau thu hoạch và bảo quản rau mầm cải củ đạt chất lượng rau sạch (qui mô cơ sở sản xuất nhỏ) tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.” Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Tố Quyên – Khoa Kỹ thuật – Công nghệ


23/12/2020 Đề tài Nghiên cứu

Đề tài  “Khảo sát một số chỉ tiêu thuỷ lý, thuỷ hoá môi trường nước mặt tại Xã Tịnh Thới – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp năm 2013”

Đề tài  “Khảo sát một số chỉ tiêu thuỷ lý, thuỷ hoá môi trường nước mặt tại Xã Tịnh Thới – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp năm 2013” Chủ nhiệm đề tài: Ks. Trịnh Thị Thanh Hòa – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản