Đề tài cấp trường: “Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp”

 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Quốc Cường1

1Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Tóm tắt đề tài:

Qua khảo sát và đánh giá, tất cả các bước xét điểm rèn luyện của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đều được thực hiện thủ công, việc làm này sẽ mất rất nhiều thời gian, dễ dẫn đến sai sót. Mặt khác, việc lưu trữ và quản lý điểm rèn luyện cũng gặp nhiều bất cập nếu cứ tiếp tục thực hiện theo cách làm thủ công như vậy. Dựa trên những khó khăn đó, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, thiết nghĩ cần phải có một hệ thống quản lý điểm rèn luyện HSSV hoạt động trực tuyến để khắc phục những vấn đề nêu trên cho nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

Hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp được xây dựng và triển khai trên nền tảng Web, tích hợp vào hệ thống E-Learning sẵn có của nhà trường. Hệ thống sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng các yêu cầu, cụ thể như sau:

  • Giảm tải công việc cho Phòng Chính trị và Công tác HSSV, các Khoa trong việc tạo mẫu đánh giá và xác nhận điểm rèn luyện cho HSSV. Từ đó, giúp công việc quản lý hiệu quả và nhanh chóng hơn;
  • Hỗ trợ cho HSSV được đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến mà không cần phải đi đến bất cứ đâu, tránh phiền hà, mất thời gian của HSSV;
  • Hệ thống tự động cộng điểm sau khi xác thực các tiêu chí, giảm được nhiều sai sót, giúp hạn chế được các trường hợp HSSV khiếu nại vì cố vấn học tập nhập điểm không chính xác;
  • Giúp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục. Hệ thống sẽ giúp giảm thiểu việc lưu trữ giấy tờ, góp phần tiết kiệm chi phí trong quản lý điểm rèn luyện HSSV cho nhà trường.

Hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã hoàn thiện và chạy thử nghiệm ổn định, sẵn sàng đưa vào áp dụng chính thức hỗ trợ công tác xét điểm rèn luyện hằng năm của nhà trường.