Đề tài cấp cơ sở: “Biện pháp sử dụng kháng sinh trong trị bệnh xuất huyết trên cá lóc (Channa striata)”

 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Huỳnh Chí Thanh1

1 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

 

Tóm tắt đề tài:

Đề tài được thực hiện nhằn tìm ra loại và liều lượng kháng sinh có thể trị bệnh xuất huyết  cá lóc do vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây ra. Đề tài tiến hành thu mẫu 12 hộ nuôi cá lóc bệnh xuất huyết trên địa bàn 2 huyện Tam Nông và Hồng Ngự, tiến hành phân lập mẫu vi khuẩn trên các mẫu cá lóc bệnh và đã thu được 30 chủng vi khuẩn, sau đó thử độ nhạy cảm của 10 chủng vi khuẩn đại diện với 10 loại kháng sinh thông dụng, sau tiến hành thử độ nhạy vi khuẩn với 03 loại kháng sinh bằng phương pháp MIC. Xác định độc lực của vi khuẩn LD50 và tiến hành điều trị bệnh thực nghiệm trong phòng thí nghiệm và ngoài ao nuôi.

Kết quả đề tài đã thu được 70 mẫu cá lóc có biểu hiện bơi lờ đờ bỏ ăn, bên ngoài bị xuất huyết trên vây ngực, vùng hầu, xoang miệng và quanh hậu môn. Giải phẩu bên trong gan không đồng nhất, thận xuất huyết, tỳ tạng sưng to màu nâu sẩm. Từ 70 mẫu cá phân lập được 30 chủng vi khuẩn Aeromonas hydrophila. Kết quả kháng sinh đồ cho thấy vi khuẩn nhạy với kháng sinh levofloxacin, flofenicol và doxycyline với tỷ lệ lần lượt là 100%, 100%, 90%, kế đến là kháng sinh Erythromycine (80%), getamicin (70%), Cotrimoxazloe (60%), tetracycline (50%). Còn đối với các kháng sinh kanamycin, có tỷ lệ nhạy rất thấp là 30%, còn 2 kháng sinh Cefalexin và Amoxcycline hầu như đã kháng hoàn toàn. Kết quả MIC của kháng sinh doxycycline, levofloxacin, flofenicol ở nồng độ thấp, lần lượt là 2-16 ppm; 1-2 ppm và 1 ppm. Giá trị LD50 của chủng vi khuẩn Aeromonas hydrophila thí nghiệm là 4.64x104 CFU/ml. Thí nghiệm điều trị cho kết quả tốt với 3 liều lượng 5mg/kg cá, 10mg/kg cá, 15mg/kg cá với tỷ lệ sinh tồn (RPS) là 36%, 56% và 64%. Dùng kháng sinh levofloxacin điều trị ngoài ao nuôi với liều lượng 10 mg/kg cá cho ăn liên tục 5 ngày đạt được kết quả tốt.