22/02/2023 Công khai dự toán thu-chi

Công bố công khai số liệu dự toán năm 2023


18/10/2022 Công khai dự toán thu-chi

Quyết định công khai thực hiện dự toán NSNN quý 3/2022

Quyết định công khai thực hiện dự toán NSNN quý 3/202207/07/2022 Công khai dự toán thu-chi

Quyết định công khai thực hiện dự toán NSNN quý 2/2022

Quyết định công khai thực hiện dự toán NSNN quý 2/2022.


12/04/2022 Công khai dự toán thu-chi

Công khai dự toán Quí 1 năm 2022


01/03/2022 Công khai dự toán thu-chi

Công bố công khai dự toán năm 2022


01/03/2022 Công khai dự toán thu-chi

Công bố công khai dự toán Quí 4 năm 2021


01/03/2022 Công khai dự toán thu-chi

Công bố công khai dự toán năm 2021


13/10/2021 Công khai dự toán thu-chi

Công bố công khai dự toán 06 tháng đầu năm 2021