Chuyển giao “Quy trình kỹ thuật sinh sản và ương nuôi cá linh ống” tại huyện Tân Hồng

Ngày 18/12/2020, Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Tân Hồng tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật “Quy trình kỹ thuật sinh sản và ương nuôi cá linh ống (cirrhinus Jullieni Sauvage, 1878)”

Ngày 18/12/2020, Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Tân Hồng tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật “Quy trình kỹ thuật sinh sản và ương nuôi cá linh ống (cirrhinus Jullieni Sauvage, 1878)” cho Cán bộ phòng nông nghiệp, cán bộ hội nông dân các xã và các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh ương nuôi cá giống trên địa bàn huyện Tân Hồng.

Media/1/Images/202101/bc-chuyen-de-ca-linh-ong-20210107040054-e.jpg

 

Kỹ sư Lê Phan Anh Phụng báo cáo chuyển giao khoa học kỹ thuật

Nội dung tập huấn là kết quả của đề tài cấp cơ sở đã được nghiên cứu và nghiệm thu năm 2011 do tác giả Lê Phan Anh Phụng làm chủ nhiệm. Thông qua buổi tập huấn tác giả chuyển giao đến các cán bộ, hộ nông dân trên địa bàn huyện Tân Hồng về đặc điểm dinh dưỡng, đặc điểm sinh sản, cách thức nuôi vỗ, quy trình sinh sản và quy trình ương cá linh ống,… Từ đó nông dân có thể hiểu được bãi đẻ của cá, cách chọn cá bố mẹ, loại thuốc sử dụng kích thích cá sinh sản, cách ấp trứng, và các bước quy trình ương cá linh ống,…

Dương Thiên Kiều - Phòng KHCN-HTQT