Chú trọng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cho sinh viên nhà trường

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp trong năm học 2022 - 2023 được TS. Phạm Quang Huy – Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới là “Tích cực, chủ động trong việc trang bị - truyền đạt kiến thức, nhất là kỹ năng thực hành nghề và kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên (HSSV) đảm bảo HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường có thể luôn chủ động được trong công việc và cuộc sống”.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra cơ hội cũng như nhiều thách thức cho Việt Nam, đặc biệt là cho giáo dục và đào tạo. Hội nhập sâu rộng trong khu vực và trên thế giới là nhu cầu tất yếu của đất nước, của hệ thống giáo dục và đào tạo nói chung, của hệ thống giáo dục nghề nghiệp và của Trường CĐCĐ Đồng Tháp nói riêng. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp liên kết tuyển sinh với các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực xã hội cần. Hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhà trường.

 

/Media/dtcc_home/Images/keynagnghe-kynangmem-1_27062023031259218_0i1vujaa.ac1.jpg
Hình 1. Sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thực hành chế biến nước giải khát
 

Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện không phải chỉ truyền thụ kiến thức mà cần tăng cường đào tạo, rèn luyện kỹ năng làm việc. Tích cực, chủ động trong việc trang bị - truyền đạt kiến thức, nhất là kỹ năng thực hành nghề và kỹ năng mềm cho HSSV đảm bảo HSSV Nhà trường sau khi tốt nghiệp ra trường luôn “Đảm bảo về lý thuyết, thành thạo về kỹ năng”.

 

Nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, chủ động và tích cực trong việc khai thác các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học và áp dụng trong giảng dạy.

 

 

/Media/dtcc_home/Images/keynagnghe-kynangmem-2_27062023031258734_xvtb1yhw.chu.jpg

Hình 2. Sinh viên Khoa Cơ khí - Xây dựng thực hành sửa chữa Ô tô

 

Hướng đến, nhà trường sẽ tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo trong đó tập trung quan tâm xây dựng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế, chủ động khai thác liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế, từng bước đảm bảo sinh viên nhà trường được trang bị đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm để dễ dàng có được việc làm và thu nhập ổn định ngay sau khi tốt nghiệp ra trường./.

Lê Phạm Thị Minh Anh - Trung tâm NCPT&ĐBCL