Chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) vừa có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp tuyên truyền về chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”.

/Media/dtcc_home/Images/screenshot_12072023033833510_jo2n5oiw.4jw.png

Website đăng ký tên miền có địa chỉ: https://tenmien.vn

Chủ trương, nhiệm vụ phát triển tên miền ".vn" đã được Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy, cụ thể hóa bằng các văn bản.

Ngày 13/4/2023, Thông tư số 20/2023/TT-BTC (thay thế Thông tư số 208/2016/TT-BTC) của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP) được ban hành và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2023.

Điểm nổi bật của Thông tư 20/2023/TT-BTC là chính sách ưu đãi phí, lệ phí trong đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn” tạo điều kiện, khuyến khích người dân, doanh nghiệp khai thác các giá trị của việc sử dụng tên miền “.vn” gắn với các dịch vụ số để phát triển kinh tế số, xã hội số thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam an toàn, bền vững. 

Theo Thông tư số 20/2023/TT-BTC, chính sách ưu đãi giảm phí, lệ phí như sau: Giảm sâu lệ phí đăng ký tên miền đối với hầu hết các đuôi tên miền “.vn” từ 50 - 91,6%; giảm từ 30 - 33% phí duy trì tên miền một số đuôi tên miền “.vn”.

Chính sách ưu đãi với công dân có độ tuổi 18-23: Kể từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 31/12/2025, không thu phí, lệ phí 02 năm đầu trong đăng ký, duy trì sử dụng tên miền ".id.vn".

Chính sách ưu đãi với doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh: Không thu phí, lệ phí trong 02 năm đầu khi đăng ký tên miền “.biz.vn” đối với doanh nghiệp mới thành lập trong 01 năm, hộ kinh doanh.

Chính thức được đăng ký sử dụng các đuôi tên miền “.vn” mới: Người dân có thể chính thức được đăng ký sử dụng các đuôi tên miền mới như “ai.vn” (lĩnh vực trí tuệ nhân tạo), “id.vn” (thương hiệu cá nhân trực tuyến), và “io.vn” (lĩnh vực công nghệ số, ứng dụng số).

/Media/dtcc_home/Images/gioi-thieu-du-an-3-0_12072023034750722_q3d1tbi3.jye.jpg

 
/Media/dtcc_home/Images/gioi-thieu-du-an-3-1_12072023034727339_dxlrvm2h.wqq.jpg
/Media/dtcc_home/Images/gioi-thieu-du-an-3-2_12072023034110586_njs1dsjw.2sp.jpg
/Media/dtcc_home/Images/gioi-thieu-du-an-3-3_12072023034826060_ryl5yyx1.m4t.jpg
/Media/dtcc_home/Images/gioi-thieu-du-an-3-4_12072023034831529_qc4inazd.zyw.jpg
/Media/dtcc_home/Images/gioi-thieu-du-an-3-5_12072023034845590_p4u0tgce.yf0.jpg
/Media/dtcc_home/Images/gioi-thieu-du-an-3-6_12072023035317844_ifjyuc4q.2kr.jpg
/Media/dtcc_home/Images/gioi-thieu-du-an-3-7_12072023035316521_jhaejfxu.3xm.jpg
/Media/dtcc_home/Images/gioi-thieu-du-an-3-8_12072023035432768_vgd50zzr.fl0.jpg
/Media/dtcc_home/Images/gioi-thieu-du-an-3-9_12072023035431836_x14vldr5.jgp.jpg
/Media/dtcc_home/Images/gioi-thieu-du-an-3-10_12072023035541161_aucoalnx.c2i.jpg
/Media/dtcc_home/Images/gioi-thieu-du-an-3-11_12072023035541534_syrn1iku.02f.jpg

 

Tải file Giới thiệu Dự án: Tại đây