10/01/2023 Hệ thống Bảm bảo chất lượng

Báo cáo tự đánh giá Chất lượng nghề nghiệp 2022

Báo cáo tự đánh giá Chất lượng nghề nghiệp 2022


11/03/2021 Hệ thống Bảm bảo chất lượng

Tham dự lễ công bố quyết định công nhận kiểm định chất lượng của Trường ĐHXD Miền Tây

Ngày 06/3/2021, ThS. Trần Văn Lực, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tham dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật xây dựng của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, cùng đi có ThS. Lê Phạm Thị Minh Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Bảo đảm chất lượng. Qua tham dự, đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Nhà trường có dịp học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng, góp phần vào việc nghiên cứu phát triển, xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích phù hợp cho những đơn vị, thực hiện tốt công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng của Nhà Trường.