SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tư vấn việc làm cho học sinh sinh viên Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

25/09/2023

Sáng ngày 15/9/2023, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phối hợp với với Công Ty TNHH MTV Nông nghiệp Mai Vàng tổ chức tư vấn việc làm cho học sinh sinh viên (HSSV) ngành Bảo vệ thực vật.