Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar
  • Hội thảo triển khai chương trình giảng dạy trực tuyến lĩnh vực nông nghiệp
  • DTCC gặp gỡ các thành viên câu lạc bộ những người sản xuất có trách nhiệm huyện Cao Lãnh.
  • DTCC gặp gỡ các thành viên câu lạc bộ những người sản xuất có trách nhiệm huyện Cao Lãnh.
  • DTCC gặp gỡ các thành viên câu lạc bộ những người sản xuất có trách nhiệm huyện Cao Lãnh.
  • DTCC gặp gỡ các thành viên câu lạc bộ những người sản xuất có trách nhiệm huyện Cao Lãnh.
  • DTCC gặp gỡ các thành viên câu lạc bộ những người sản xuất có trách nhiệm huyện Cao Lãnh.

Bài giàng Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài

Bài giàng Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài

Thạc sĩ Trịnh Xuân Việt – Giảng viên Khoa Nông nghiệp – Thuỷ sản Trường CĐCĐ Đồng Tháp trình bày

Bài 1: Kỹ thuật chọn giống Xoài

Bài 2: Kỹ thuật tỉa cành tạo tàn cho cây Xoài khoẻ

Bài 3: Xử lý Xoài ra hoa nghịch vụ

Bài 4: Phát hiện và xử lý dịch hại trên Xoài

Bài 5: Quản lý dịch hại tổng hợp

Video bài giảng Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Xoài

Video bài giảng Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh toàn đực

Về làng Elearning

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Lúa