• BCH Đảng bộ CS Trường CĐCĐ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020
  • Đại hội Đảng bộ CS Trường CĐCĐ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020
  • Đại hội điểm - Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2015-2017
  • Đại hội điểm - Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2015-2017

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020

Rate this item
(0 votes)

Ngày 3-4 tháng 6 năm 2015 Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 .

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh và các đồng chí đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối. Về Đảng bộ Trường có 196 đảng viên các chi bộ trực thuộc về dự Đại hội.

Đại biểu Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Báo cáo đã nêu rõ và phân tích sâu sắc những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, qua đó đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện xây dựng Đảng tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Đ/c Trần Hữu Trung – UV BTV Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ

nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Phạm Phát - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Báo cáo đã nêu rõ ưu điểm đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và khuyết điểm của BCH Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Tuy còn một số hạn chế nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng cấp trên, Đảng ủy Trường CĐCĐ Đồng Tháp đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ và cơ bản đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IV đã đề ra.

 

Đ/c Phạm Phát - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015

Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Đại hội VII của Đảng bộ Khối, Đại hội V của Đảng bộ Trường và tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự BCH Đảng bộ Khối lần thứ VII. Bản góp ý với nhiều ý kiến thiết thực, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng bộ nhà trường nói riêng và Đảng bộ các cấp nói chung.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Long – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã phát biểu ghi nhận các thành tích đạt được của Đảng bộ nhà trường trong việc triển khai các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên, nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy – học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác xây dựng Đảng bộ nền nếp, hoạt động đoàn thể sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Đồng chí đề nghị Đảng bộ trường cần tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn và đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới phong cách, phương pháp, lề lối làm việc, giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, gắn với sinh hoạt chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi bộ, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của các đoàn thể trong phong trào thi đua phục vụ tốt, dạy tốt, học tốt.

Đ/c Nguyễn Phi Long – Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 13 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu được 14 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Khóa V đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí: đồng chí Võ Minh Lâm, đồng chí Trần Hữu Trung, đồng chí Nguyễn Văn Lích. Đồng chí Võ Minh Lâm được bầu là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Hữu Trung được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Lích được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

BCH Đảng bộ Trường CĐCĐ Đồng Tháp khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020

       Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thông qua Nghị quyết gồm:

- Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, nhà trường trong sạch, vững mạnh.

- Chỉ tiêu chủ yếu:

+ Phấn đấu đến năm 2020, kết nạp 230 đảng viên.

+ Phấn đấu đến năm 2020, có 75% đảng viên từ trưởng, phó phòng trở lên và tương đương có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

+ Phấn đấu hàng năm, có 50% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh; trong đó có 20% chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Không có chi bộ xếp loại yếu kém.

+ Phấn đấu hàng năm, có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Hàng năm, các đoàn thể đạt vững mạnh.

+ Hàng năm, phối hợp với chính quyền xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn "Đơn vị văn hóa", và "An toàn về an ninh trật tự" .

+ Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 15 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu và 20 sáng kiến kinh nghiệm.

+ Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, số giảng viên có trình độ Thạc sĩ đạt 65%, tiến sĩ đạt 5%

- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

+ Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành, xây dựng nhà trường năng động, thân thiện; nâng cao hiệu quả làm việc tại đơn vị. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm thực hành cho các ngành học. Phối hợp với đơn vị thiết kế, tư vấn hoàn thiện thủ tục xin chủ trương đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai thực hiện đề án nâng cấp mở rộng trường.

+ Tập trung xây dựng cơ sở đảng luôn vững mạnh về tổ chức; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên gắn với giáo dục và quản lý đội ngũ đảng viên.

+ Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay": Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo kế hoạch đề ra; phát huy tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng.

+ Lãnh đạo công tác dân vận của Đảng; các đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

+ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị.

Đại hội đảng viên lần thứ V Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong nhà trường đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, tận dụng tốt thời cơ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đề ra.

Hồ Thị Hoàng Diệu - VP Đảng ủy


Sau đây là một số hình ảnh trong Đại hội:

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu

Đại biểu biểu quyết

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay1046
Hôm qua2460
Tuần này3506
Tháng này45197
Số lượt truy cập2545082

Đang trực tuyến

Khách : 39 khách online Thành viên : Không có online