Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2017

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2017, cụ thể như sau :

      I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

  • ĐH Vừa làm vừa học(VLVH):

1. Luật - Liên kết ĐH Cần Thơ  (Xem chi tiết);

2. Kế toán doanh nghiệp (Xem chi tiết); 

3. Quản trị kinh doanh (Xem chi tiết);

4. Lưu trữ - Quản trị văn phòng (Xem chi tiết);

5. Cấp thoát nước  (Xem chi tiết);  

6. Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Xem chi tiết);      

7. Xây dựng cầu đường (Xem chi tiết);

8. Kinh tế xây dựng (Xem chi tiết);

9. Kiến trúc (Xem chi tiết);

10. Báo chí (Xem chi tiết).

11. Quản trị khách sản (Xem chi tiết)

12. Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (Xem chi tiết)

13. Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Xem chi tiết)

  • ĐH Văn bằng 2:

1. Luật (Xem chi tiết);       

2. Bảo vệ thực vật (Xem chi tiết)                      

3. Kinh tế xây dựng - Quản lý dự án XD (Xem chi tiết);

4. Kế toán (Xem chi tiết);

5. Kế toán DN (Xem chi tiết);

6. Quản lý du lịch (Xem chi tiết);

7. Ngôn ngữ Anh (Xem chi tiết).

  • Liên thông Đại học:

1.Công nghệ thực phẩm (Xem chi tiết);

2. Công nghệ thông tin (Xem chi tiết);    

3. Bảo vệ thực vật (Xem chi tiết);  
4. Kế toán (Xem chi tiết)
5. Thú y (Xem chi tiết)

6. Quản trị Kinh doanh (Xem chi tiết);

 7. Nuôi trồng thủy sản (Xem chi tiết);

8. Khoa học máy tính - ĐH Mở TpHCM (Xem chi tiết);

9. Kế toán - ĐH Mở TpHCM (Xem chi tiết);

10. Quản trị kinh doanh - ĐH Mở TpHCM (Xem chi tiết);

II.TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1. Liên thông CĐ Kế toán                  

2. Liên thông CĐ Quản trị kinh doanh;

3. Liên thông CĐ Bảo vệ thực vật;

4. Liên thông CĐ Nuôi trồng thủy sản;

5. Liên thông CĐ Dịch vụ thú y;

6. Liên thông CĐ Công nghệ thông tin;

7. Liên thông CĐ Công nghệ thực phẩm.

III.TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1. Kế toán doanh nghiệp;

2. Văn thư lưu trữ;

3. Tin học ứng dụng;

4. Quản trị mạng máy tính;

5. Bệnh học thủy sản;

6. Nuôi trồng thủy sản;

7. Chăn nuôi thú y;

8. Trồng trọt và bảo vệ thực vật;

9. Công nghệ thực phẩm;

10.Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản

     thủy sản;

11.Phát triển nông thôn.                      

IV. THỜI GIAN

1.Thời gian học

- Trình độ Đại học:

  • Đại học VLVH: từ 4 đến 4.5 năm (tùy theo ngành);
  • Đại học văn bằng 2: từ 2 đến 2.5 năm (tùy theo ngành);
  • Đại học liên thông: từ 1.5 đến 2 năm.

- Trình độ Cao đẳng (liên thông): 1.5 năm.

- Trình độ Trung cấp: từ 1 đến 3 năm ( tùy theo đối tượng và ngành học).

2.Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo.

- Hết hạn nhận hồ sơ: tháng 4/2017 (tùy theo ngành).

3.Hình thức học

Học vào các ngày cuối tuần.

V. ĐỊA ĐIỂM HỌC

Học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng tháp.

V. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Khoa Tại chức - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Số 259 Thiên Hộ Dương, Phường Hoà Thuận, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 02773.871961

- Website: www.dtcc.edu.vn.